Nyheter från 2009 för Debian Med.

[2009-03-28] Apply for a Google Summer of code 2009 with Debian Med!
[2009-02-15] What is new for Debian Med in Lenny?

För komplett information om Debian Meds aktiviteter, se sändlistearkiven.