Nyheter från 2010 för Debian Med.

[2010-12-21] Article featuring Debian Med published in BMC bioinformatics.
[2010-04-04] Apply for a Google Summer of code 2010 with Debian Med!

För komplett information om Debian Meds aktiviteter, se sändlistearkiven.