Debian för ideella organisationer

Debian-NP

Projektstatus

Debian-NP blev vilande 2005 och avslutas officiellt som ett aktivt projekt 2007 när Debian-NP-sändlistan avaktiverades. Denna sida, liksom våra sändlistearkiv, underhålls för att bevara historia, men kommer inte uppdateras framöver och är för närvarande utdaterad. Vi hoppas dock att Debian-NP, eller ett projekt med liknande mål, återupplivas någon gång i framtiden. Om du är intresserad i att hjälpa till med något sådant, ta upp det på sändlistan debian-devel.

Projektbeskrivning

Debian-NP är ett internt projekt för att utveckla Debian till ett operativsystem formgett för att uppfylla de krav små ideella organisationer har. Målet med Debian-NP är ett komplett system för alla vanliga uppgifter ideella organisationer behöver utföra med 100% fri programvara. Vi vill tillhandahålla denna funktionalitet i en integrerad och dokumenterad stabil fri skrivbordsmiljö.

Namnet Debian-NP innehåller NP som betyder ”non-profit”, alltså ideell. Vi övervägde namnet Debian-NGO (icke-statliga organisationer), men ”non-profit” var den bästa beskrivningen för sammanslutningen av ideella, civilsamhälleliga, arbetarägda, kooperativa och aktivistgrupper som vi anser skulle dra nytta av denna distribution. Om du har förslag på ett bättre namn får du gärna berätta det för oss!

Grundidén för den här sortens projekt togs från de andra skräddarsydda Debiandistributionerna, bland andra, utan inbördes ordning, projekten Skolelinux som byggs av Debian-Edu-projektet, Debian-Lex, Debian Junior, Debian-Med, Debian Desktop och DeMuDi/AGNULA.

Debian-NP har som mål att skapa en eller flera skräddarsydd Debiandistributioner (CSD) avsedd att uppfylla ideella organisationers krav. Genom att arbeta inom Debianprojektets ram kommer Debian-NP välja, belysa och dokumentera en delmängd Debianpaket. I tillägg till paketurvalet kommer Debian-NP skräddarsy paket på sätt som täcker ideella organisationers behov – samtidigt som vi helt jobbar inom Debiansystemets ramverk.

I slutändan är många av deltagarnas mål att skriva nya programvaror som är användbara utanför Debian, för att ersätta program som är viktiga för ideella organisationer men som ännu inte är tillgängliga som fri programvara eller på GNU/Linux-system (t.ex en bra insamlingsdatabas).

Med tanke på den mängden och komplexiteten av ideella organisationer har vi även som mål att vara en bas för att vidare skräddarsys, samt att vi hjälper till att utveckla verktyg och dokumentation för att göra det möjligt för ideella organisationer att enkelt skapa sina egna skräddarsydda Debiandistributioner anpassade för sina egna specifika behov.

Nyheter

Ingenting detta år.

Projektmål

Hjälpa till

Sändlista

Debian har startat en sändlista för den här gruppen. Du kan prenumerera på den från sändlisteprenumationssidan och listarkiven.

Wiki

Debian-NP:s wikiDebianWiki är centralen för huvuddelen av planeringen inom Debian-NP.

IRC-kanal

Vi har en realtidsdiskussionskanal, #debian-np på Freenode IRC (irc.freenode.net).

Stöd

Om du behöver stöd för Debian-NP, se Debians supportsida eller kontakta sändlistan.

Om du ser potentiell överlapp mellan din organisation eller ditt projekt och Debian-NP, tveka inte med att kontakta oss på debian-nonprofit@lists.debian.org: