Hämta en utvecklares PGP/GPG-nyckel

Sök efter utvecklaren i utvecklardatabasen och sedan klicka på länken för "PGP/GPG-fingeravtryck" när du funnit honom/henne.