Γωνιά των νέων Μελών ] [ Λίστα ελέγχου του Υποψήφιου ] [ Βήμα 1 ] [ Βήμα 2 ] [ Βήμα 3 ] [ Βήμα 4 ] [ Βήμα 5 ] [ Βήμα 6 ] [ Βήμα 7 ]

The information on this page, while public, will primarily be of interest to future Debian Developers.

Step 4: Tasks and Skills

Most of the current members of the Debian Project maintain one or more packages for the distribution. However there are many other jobs that need to be done that do not involve package management.

The Application Manager will work out with the Applicant which tasks the Applicant volunteers to perform. After that, the Applicant will need to demonstrate their skills in this area.

The following tasks are obvious examples of the various jobs available to the Applicant, but they don't necessarily include everything an Applicant may find interesting and productive for the group. Additional tasks may be defined by the AM and the Applicant.

Some example tasks are:

Alternative demonstration tasks can be worked out between the Applicant and the Application Manager. Such alternative tasks need to be coordinated with the Front Desk and the Debian Account Manager.


Γωνιά των νέων Μελών ] [ Λίστα ελέγχου του Υποψήφιου ] [ Βήμα 1 ] [ Βήμα 2 ] [ Βήμα 3 ] [ Βήμα 4 ] [ Βήμα 5 ] [ Βήμα 6 ] [ Βήμα 7 ]