Γωνιά των νέων Μελών ] [ Λίστα ελέγχου του Υποψήφιου ] [ Βήμα 1 ] [ Βήμα 2 ] [ Βήμα 3 ] [ Βήμα 4 ] [ Βήμα 5 ] [ Βήμα 6 ] [ Βήμα 7 ]

The information on this page, while public, will primarily be of interest to future Debian Developers.

Step 7: Debian Account Manager check and account creation

The Debian Account Manager has to make the final decision about the account creation. If any major problems in the application are found, it is either directly rejected or given back to the Front Desk, which decides how to complete the application.

There are some problems that always lead to a rejection:

When the Debian Account Managers are satisfied with the complete application, they ask the Debian Keyring maintainers to add the Applicant's key, and the Debian System Administrators to create the necessary accounts for the Applicant and subscribe the Applicant to the debian-private mailing list.

Once all the final details of membership have been completed by the Debian Account Managers, the Applicant, their AM and the debian-project mailing list will be informed.


Γωνιά των νέων Μελών ] [ Λίστα ελέγχου του Υποψήφιου ] [ Βήμα 1 ] [ Βήμα 2 ] [ Βήμα 3 ] [ Βήμα 4 ] [ Βήμα 5 ] [ Βήμα 6 ] [ Βήμα 7 ]