Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Korzystanie z CVS

CVS jest programem, który pomaga w zarządzaniu pracą ekipy osób pracujących równocześnie nad tym samym materiałem. Każdy z użytkowników tworzy lokalną kopię repozytorium dokumentów. Kopie mogą być tworzone na tej samej maszynie, albo rozsiane po całym świecie. Użytkownicy mogą modyfikować lokalne kopie plików, a gdy zmiany są gotowe, wysłać je z powrotem na serwer.

Dostęp tylko do odczytu jest możliwy przez stronę www. Istnieje również wiele graficznych klientów CVS, takich jak cervisia, pochodząca z KDE. Ten dokument opisuje sposób pracy poleceniem wiersza poleceń cvs, inne programy funkcjonują analogicznie.

CVS nie pozwoli Ci wysłać pliku, jeśli kopia w głównym repozytorium została zmodyfikowana od czasu Twojej ostatniej aktualizacji (update). Przeważnie nie jest to problem i możesz nadal aktualizować swoją lokalną kopię. Jeśli zmiany dotyczą innej części pliku niż ta, nad którą pracowałeś, zmiany są po cichu łączone. Jeżeli zaś zmiany dotyczą tego samego obszaru, zostaniesz ostrzeżony o konflikcie. W takim przypadku musisz przeedytować plik, aby naprawić problem przed wysyłką.

W poniższym przypadku konto anonymous będzie użyte dla przykładu. Jeśli masz dostęp do innego konta, które Ci daje prawo do zapisu, to powinieneś korzystać z tamtego konta. Jeżeli planujesz coś zmieniać, powinieneś zdobyć konto z prawami do zapisu. Korzystając z konta anonymous użytkownicy nie mogą wysyłać zmian. Zobacz rozdział o dostępie z prawem do zapisu, aby uzyskać więcej informacji.

Aby rozpocząć pracę z CVS, musisz najpierw się zalogować do serwera CVS

  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml login

(naciśnij Enter, gdy zapyta o hasło)

Aby pobrać kopię plików na swój komputer, użyj polecenia:

  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout webwml

Możesz pobrać jedynie podzbiór stron przy pomocy:

  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout -l \
     webwml webwml/<kod języka>
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout \
     webwml/Perl webwml/english/template webwml/<kod języka>/Pics
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout \
     webwml/<język>/<ścieżka do plików>

Polecenia powtarzaj dla wszystkich katalogów lub plików, które chcesz pobrać. Druga linia pobiera wszystkie pliki, które będziesz potrzebował, aby stworzyć pliki HTML z WML. Tego typu pobieranie częściowe nie jest tak na prawdę wspierane, więc powyższe instrukcje mogą nie zadziałać.

Jeśli posiadasz konto Alioth z powiązanym kluczem publicznym SSH, możesz go użyć zamiast konta anonymous w następujący sposób:

  cvs -d :ext:użytkownik@cvs.debian.org:/cvs/webwml checkout webwml/english/doc

Od tego momentu nie jest konieczne dopisywanie za każdym razem do polecenia części '-d :ext:...'. Co kilka dni powinieneś wykonać aktualizację

  cvs update -d

aby pobrać zmienione pliki z serwera. Opcja -d sprawdza również, czy na serwerze nie zostały utworzone nowe katalogi; jeśli zostały utworzone - tworzy je również w lokalnej kopii. Z tą opcją nowe katalogi zostaną także utworzone jeśli wykonałeś częściowe pobieranie — w takim przypadku może przydać Ci się skrypt cvsup.py.

Można również utworzyć plik ~/.cvsrc , który zawiera opcje dla programu CVS. Wtedy nie będzie trzeba wypisywać opcji za każdym razem. Przykładowo plik ten może zawierać:

cvs -z9
update -d -P
diff -u

Powyższe opcje są dla osób, które mają prawo zapisu do głównego magazynu. Gdy skończyłeś zmieniać stronę, możesz wysłać swoje zmiany na serwer korzystając z polecenia:

  cvs commit <plik>.wml

lub

  cvs commit <katalog>  (aby wysłać wszystkie zmiany z katalogu <katalog>)

lub

  cvs commit     (aby wysłać wszystkie zmiany z katalogu, w którym aktualnie jesteś)

Jeśli jesteś pierwszą osobą tłumaczącą stronę, powinieneś wykonać polecenie

  cvs add <plik>.wml

przed jego wysłaniem. Zauważ, że polecenie cvs add nie działa rekursywnie. Musisz najpierw dodać katalog, a dopiero potem jego zawartość.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu CVS, skorzystaj z polecenia info cvs.

Jeżeli dołączysz Closes: #nnnnnn w wysłanym opisie zmian wtedy automatycznie zostanie zamknięty błąd o numerze #nnnnnn. Dokładny format numeru jest taki sam jak w polityce Debiana.

Proszę nie dołączać linków HTTPS do stron Debiana, DebConf lub SPI. Obecnie certyfikaty SSL do tych stron są podpisane przez Centrum Autoryzacji SPI, które jest zaufane dla maszyn uruchmionych pod Debianem, ale nie dla przeglądarek na innych platformach. Używanie linków HTTPS na stronach Debiana może powodować, że odwiedzający mogą mieć obawy widząc błędy certyfikatów SSL w przeglądarce i obwiniać o to Debiana. Repozytorium CVS będzie odrzucać wysyłki zawierające linki HTTPS do tych stron Debiana, o których wiadomo, że nie potrzebują SSL.

Dostęp do CVS z prawem do zapisu

Jeśli już wiesz jak pomóc i przygotowałeś wystarczającą ilość zaakceptowanych łatek, możesz uzyskać dostęp do zapisu w repozytorium: poproś o członkostwo w projekcie webwml na Alioth (konieczne będzie utworzenie konta Alioth jeśli jeszcze go nie posiadasz). Prosimy napisać coś użytecznego w swej prośbie: nad którym językiem lub częścią witryny planujesz pracować, i kto może za Ciebie poręczyć.