Använda CVS (inaktuell information)

Viktigt meddelande

Vi har nyligen konverterat webbplatseninnehållsförrådet från CVS till Git. Denna sida finns här endast som historik. Se istället vår guide till Git.

CVS är ett program som möjliggör det för flera personer att arbeta på samma material samtidigt. Varje användare skapar en lokal kopia av CVS-trädet, vilka kan finnas på samma maskin, eller spridda över hela världen. Användarna kan sedan modifiera sina lokala kopior efter eget tycke, och när det modifierade materialet är klart, lägga in ("commit") dem i CVS-trädet ("repository").

Du kan även använda webbgränssnittet för att läsa, men inte skriva, filerna. Det finns även flera grafiska CVS-klienter, bland annat KDE:s cervisia. I detta dokument beskrivs hur man använder kommandoradsprogrammet cvs, andra klienter har liknande funktionalitet.

CVS låter dig inte lägga in en fil om kopian i huvudträdet har ändrats sedan du senast hämtade ut uppdateringar, något som vanligtvis inte är ett problem eftersom du fortfarande kan uppdatera din lokala kopia. Om förändringarna skedde i andra delar än de du arbetade på kommer ändringarna tyst att läggas in i din fil, men om de påverkar samma område får du en varning att det skett konflikter, och du måste redigera filen för att rätta till problemet innan du lägger in den på nytt.

I texten nedan används det anonyma kontot ("anonymous") som exempel. Om du har tillgång till ett konto som ger dig skrivrättigheter så bör du använda det istället. Om du planerar att göra förändringar måste du få ett konto innan du börjar, eftersom anonyma användare inte kan lägga in ändringar. Se stycket om skrivåtkomst för ytterligare information.

För att börja använda CVS måste du först logga in på CVS-servern:

  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml login

(tryck bara Enter för lösenordet här)

För att hämta en kopia av wml-filerna till din lokala dator skriver du

  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout webwml

Du kan hämta ut en delmängd av sidorna så här:

  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout -l \
     webwml webwml/<språk>
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout \
     webwml/Perl webwml/english/template webwml/<språk>/Pics
  cvs -d :pserver:anonymous@anonscm.debian.org:/cvs/webwml checkout \
     webwml/<språk>/<sökväg till önskade filer>

Repetera för alla underkataloger eller filer du vill ha. Den andra raden inkluderar alla filer du behöver om du vill skapa HTML från WML-filerna. Att bara hämta ut delar av trädet på detta sätt stöds dock inte riktigt, så instruktionerna ovan kanske inte alltid fungerar.

För skrivrättigheter till förrådet över SSH kan du vara tvungen att tala om för CVS att använda SSH istället för rsh för inloggning genom att lägga till en rad i din skalkonfiguration:

	export CVS_RSH=ssh

Om du har ett Aliothkonto, med en associerad publik SSH-nyckel, så kan du istället använda den så här:

 cvs -d :ext:användarnamn@cvs.debian.org:/cvs/webwml checkout webwml/english/doc

Från och med nu behöver du inte använda '-d :ext:...' längre. Med några dagars mellanrum bör du köra

  cvs update -d

för att hämta de filer som eventuellt har ändrats. -d gör att nya kataloger läggs till automatiskt. Det kommer också hämta ut alla kataloger som utelämnades om du gjorde en delhämtning — i så fall vill du möjligen använda skriptet cvsup.py.

Du kan skapa en ~/.cvsrc-fil så att du inte behöver skriva samma flaggor varje gång. Den kan exempelvis innehålla:

cvs -z9
update -d -P
diff -u

Följande information är för de som har skrivrättigheter till servern. När du är klar med en sida kan du sända in dina ändringar ("commit") genom att använda

  cvs commit <fil>.wml

eller

  cvs commit <kat>  (för att skicka in ändringar i <kat>)

eller

  cvs commit     (för att skicka in ändringar i alla underkataloger)

Om du är den första personen som översätter en sida måste du göra

  cvs add <file>.wml

innan du sänder in den. Observera att cvs add inte är rekursiv, så du måste lägga till en katalog innan du kan lägga till dess innehåll.

För mer information om CVS, skriv info cvs.

Om du tar med Closes: #nnnnnn i ditt inskickningsmeddelande så kommer felrapport nummer #nnnnnn att automatiskt stängas när du utför inskickningen. Formatet är samma som i Debians Policy.

Många av Debians webbsidor stödjer SSL, var vänlig och använd HTTPS-länkar för de som stödjer SSL. Några Debian/DebConf/SPI-webbplatser har inte HTTPS-stöd eller är endast signerade av SPI och inte av någon SSL CA som anses pålitlig av webbläsare utanför Debian, vi bör undvika att länka https:-versioner av dessa webbplatser så att personer som inte använder Debian inte får felmeddelanden som dom kanske inte förstår. CVS-förrådet avvisar inskickningar som innehåller rena HTTP-länkar för Debian-webbplatser som stödjer HTTPS eller innehåller HTTPS-länkar till Debian/DebConf/SPI-webbplatser som är kända att antingen inte stödja HTTPS eller använda certifikat som endast är signerade av SPI.

Skrivåtkomst till CVS

Om du redan känner till hur man hjäper till, och har tillhandahållit tillräckligt många patchar som har accepterats av web-teamet eller ett lokaliserings-team, så kan du få skrivrättigheter till webbplatsen. Vänligen be att få gå med i webwml-projektet på Alioth (Du måste skapa ett Alioth-konto, om du inte redan har ett). Skriv något användbart i din ansökan, så som vilket språk eller vilken del av webbplatsen du vill arbeta med, samt vem som kan gå i god för dig.