Pažnja! Ovaj prijevod je jako zastario, molimo pogledajte original.

Nabavka Debiana

Debian se distribuira slobodno putem Interneta. Možete ga cijeloga prenijeti s bilo kojeg od naših mirrora.

Ako jednostavno želite instalirati Debian, možete učiniti sljedeće:

Instalacijski priručnik sadrži detaljne upute o instaliranju.