Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Debian-dokumentointiprojekti (DDP) ja SVN

Debianin dokumentointiprojekti säilyttää www-sivustonsa ja valtaosan käyttöoppaiden teksteistä Debianin Subversion-palvelimella osoitteessa svn.debian.org ja Debianin Git-palvelimella osoitteessa git.debian.org. svn.debian.org ja git.debian.org on osa alioth.debian.org:n Gforge-asennusta. Aliothin dokumentointi kertoo lisää palvelun toiminnasta.

Kuka tahansa voi imuroida lähdekoodit SVN-palvelimelta. Ainoastaan Debian-dokumentointiprojektin jäsenet voivat päivittää näitä tiedostoja.

Pääsy SVN-palvelimella olevaan lähdekoodiin

Voit käyttää osoitteessa https://anonscm.debian.org/viewvc/ddp/manuals/trunk/ olevaa selainliittymää päästäksesi käsiksi yksittäisiin tiedostoihin ja nähdäksesi niihin tehdyt muutokset.

Suora pääsy SVN-palvelimelle on usein parempi vaihtoehto kokonaisen käyttöoppaan imurointiin. Tarvitset subversion-paketin koneellesi.

Tunnukseton yhteys (vain lukuoikeus) SVN-palvelimelle

Käytä tätä komentoa imuroidaksesi kaikki tiedostot:

svn co svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk manuals

Tämä luo hakemistot rekursiivisesti ja siirtää tiedostot niihin.

Päivittääksesi paikallisen kopiosi muiden tekemillä muutoksilla, siirry manuals-hakemistoon ja suorita komento:

svn export --force svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals

Yhteydenotto SVN-palvelimelle päivitysoikeuksilla (svn)

Ennen kuin otat yhteyden SVN-palvelimelle tällä menetelmällä sinulla täytyy olla kirjoitusoikeus sinne. Lue ensin kuinka hankitaan päivitysoikeudet.

Käytä tätä komentoa imuroidaksesi kaikki tiedostot:

svn co svn+ssh://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk manuals

Tämä luo hakemistot rekursiivisesti ja siirtää tiedostot niihin.

Päivittääksesi paikallisen kopiosi muiden tekemillä muutoksilla, siirry manuals-hakemistoon ja suorita komento:

svn update

Yhteydenotto SVN-palvelimelle päivitysoikeuksilla (git-svn)

Ennen kuin käytät SVN-palvelinta tällä tavalla, sinulla täytyy ensin olla myönnettynä kirjoitusoikeudet. Ole hyvä ja lue ensin kuinka pyydät päivitysoikeuksia.

Käytä tätä komentoa lataamaan kaikki tiedostot:

git svn clone -s -rHEAD svn+ssh://svn.debian.org/svn/ddp/manuals manuals

Tämä luo hakemistot sisältöineen rekursiivisesti sekä luo myös paikallisen git-varaston ilman vanhaa historiatietoa ja jolla voi seurata alioth-SVN-palvelinta.

Päivittääksesi paikalliseen kopioon kaikki muiden tekemät muutokset, siirry hakemistoon manuals ja suorita komento:

git svn rebase

Päivitysoikeuksien hankkiminen

Päivitysoikeudet saa jokainen joka haluaa osallistua käyttöoppaiden kirjoittamiseen. Yleensä vaadimme, että olet lähettänyt ensin muutamia hyödyllisiä korjauksia.

Luo ensin tunnus itsellesi osoitteessa Alioth, ja sitten pyydä päivitysoikeuksia valitsemalla Pyydä liittyä (Request to join) oikealla alhaalla sivulla https://alioth.debian.org/projects/ddp. Selitä kommenttilaatikossa erityiset perustelut miksi tarvitse oikeuksia. Lähetä sen jälkeen sähköpostia debian-doc@lists.debian.org kertoen Debian-työskentelysi historia.

Kun pyyntösi on hyväksytty, olet osa ddp-projektia (ja Unix-käyttäjäryhmää) Alioth-palvelimella.


Automaattinen päivitysmekanismi

Käyttöoppaasta julkaistut www-sivut tuotetaan www-master.debian.org-palvelimen joka neljäs tunti tapahtuvan www-sivuston uudelleenkäännöksen yhteydessä.

Skripti suorittaa komennon svn update, ja sen jälkeen make -C trunk publish.

Makefile on asetettu kääntämään jokainen alihakemisto uudelleen (jotka sisältävät ylläpidettävän dokumentaation), ja asentamaan tiedostot jokaisesta alihakemistosta www-sivuston doc/manuals/-alihakemistoon. Alihakemistojen makefile-tiedostot polveutuvat manuals/standard.makefile-tiedostosta.

Päivitysskriptin tekemät dokumentit löytyvät osoitteesta https://www.debian.org/doc/manuals/.

Päivitysskriptin tekemät lokitiedostot löytyvät osoitteesta https://www-master.debian.org/build-logs/ddp/

Huomaa, että tämä prosessi luo /doc/manuals/-hakemiston uudelleen. /doc/-hakemiston sisältö luodaan joko webwml- tai muiden skriptien kautta, esim. sellaisten, jotka hakevat tietyt manuaalit pakettien sisältä.