[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ següent ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Capítol 9 - Crèdits


Un gran abraç d'agraïment als meus amics en el projecte Debian-BR i al mateix Debian, els quals m'estan ajudant a continuar la tasca en benefici de l'humanitat, així com en ajudar-me amb el meu objectiu de salvar al món. :)

També agraeixo l'enorme ajuda que ha donat CIPSGA al nostre projecte i a tots els projectes lliures que ofereixen noves idees.

I un especial agraïment per a:

Yooseong Yang <yooseong@debian.org>

Michael Bramer <grisu@debian.org>

Bryan Stillwell <bryan@bokeoa.com>

Pawel Tecza <pawel.tecza@poczta.fm>

Hugo Mora <h.mora@melix.com.mx>

Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>

Tomohiro KUBOTA <kubota@debian.org>

Pablo Lorenzzoni <spectra@debian.org>

Steve Langasek <vorlon@netexpress.net>

Arnaldo Carvalho de Melo <acme@conectiva.com.br>

Erik Rossen <rossen@freesurf.ch>

Ross Boylan <RossBoylan@stanfordalumni.org>

Matt Kraai <kraai@debian.org>

Aaron M. Ucko <ucko@debian.org>

Jon Åslund <d98-jas@nada.kth.se>


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ següent ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es
Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es