[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ dalej ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Część 9 - Podziękowania


Wielkie podziękowania składam moim wspaniałym przyjaciołom z projektu Debian-BR i samego projektu Debian, tym którzy są stałą pomocą dla mnie, zawsze dają mi siłę do kontynuowania pracy dla ludzkiego pożytku i pomagają mi w moim celu jakim jest ratowanie świata. :)

Chciałbym także podziękować CIPSGA za olbrzymią pomoc udzieloną naszemu projektowi i wszystkim wolnym projektom, które zrodziły się z wielkich idei.

Specjalne podziękowania należą się następującym osobom:

Yooseong Yang <yooseong@debian.org>

Michael Bramer <grisu@debian.org>

Bryan Stillwell <bryan@bokeoa.com>

Pawel Tecza <ptecza@debianusers.pl>

Hugo Mora <h.mora@melix.com.mx>

Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>

Tomohiro KUBOTA <kubota@debian.org>

Pablo Lorenzzoni <spectra@debian.org>

Steve Langasek <vorlon@netexpress.net>

Arnaldo Carvalho de Melo <acme@conectiva.com.br>

Erik Rossen <rossen@freesurf.ch>

Ross Boylan <RossBoylan@stanfordalumni.org>

Matt Kraai <kraai@debian.org>

Aaron M. Ucko <ucko@debian.org>

Jon Aslund <d98-jas@nada.kth.se>


[ powrót ] [ Spis treści ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ dalej ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.5 - lipiec 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org
polskie tłumaczenie: Paweł Tęcza ptecza@debianusers.pl