[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Kapitola 3 - Správa balíčků


3.1 Aktualizace seznamu dostupných balíčků

Ke sledování instalovaných, nenainstalovaných balíčků a balíčků, které jsou k dispozici pro nainstalování, používá balíčkovací systém soukromou databázi. Program apt-get využívá tuto databázi, aby zjistil, jak má balíčky, které si uživatel přeje, nainstalovat a aby zjistil, které další balíčky jsou potřeba, aby zvolený balíček správně pracoval.

K aktualizaci této databáze použijte použijte příkaz apt-get update. Tento příkaz vyhledá seznamy balíčků v archivech uvedených v souboru /etc/apt/sources.list; pro více informací o tomto souboru viz Soubor /etc/apt/sources.list, Oddíl 2.1.

Je dobré spouštět tento příkaz pravidelně. Vy a váš systém tak budete mít stále přehled o možných aktualizacích balíčků, zvláště pak o bezpečnostních aktualizacích.


3.2 Instalace balíčků

Konečně je tu postup, na který jste všichni čekali! Nyní máte připraven sources.list a aktualizovanou databázi dostupných balíčků. K nainstalování požadovaného balíčku stačí spustit apt-get. Např.:

   # apt-get install xchat

APT najde ve svojí databázi nejnovější verzi tohoto balíčku a získá jej z odpovídajícího archivu, jenž je zapsán v sources.list. Pokud instalovaný balíček závisí na jiném, což je náš případ, apt zkontroluje závislosti a nainstaluje potřebné balíčky. Zde je příklad:

   # apt-get install nautilus
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following extra packages will be installed:
    bonobo libmedusa0 libnautilus0 
   The following NEW packages will be installed:
    bonobo libmedusa0 libnautilus0 nautilus 
   0 packages upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 8329kB of archives. After unpacking 17.2MB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Balíček nautilus závisí na uvedených sdílených knihovnách, pročež je APT z archivu stáhne také. Pokud byste na příkazové řádce apt-get specifikovali názvy těchto knihoven, APT by se neptal, jestli chcete pokračovat; automaticky by předpokládal, že chcete nainstalovat všechny vybrané balíčky.

Tedy APT se ptá pouze tehdy, když potřebuje potvrdit, že může nainstalovat i balíčky, které jste na příkazovém řádku nespecifikovali.

Následující volby programu apt-get mohou být užitečné:

   -h Tato nápověda.
   -d Pouze stáhne - neinstaluje ani nerozbaluje archívy
   -f Zkusí pokračovat, i když selže kontrola integrity
   -s Pouze simuluje prováděné akce
   -y Na všechny otázky odpovídá Ano
   -u Zobrazí také seznam aktualizovaných balíků

Na jednom řádku lze pro instalaci vybrat více balíčků. Soubory stažené ze sítě k pozdější instalaci se umisťují do adresáře /var/cache/apt/archives

Na stejném řádku lze rovněž specifikovat balíčky, které chcete odstranit. Stačí jen přidat znak '-' hned za název balíčku. Např.:

   # apt-get install nautilus gnome-panel-    
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following extra packages will be installed:
    bonobo libmedusa0 libnautilus0 
   The following packages will be REMOVED:
    gnome-applets gnome-panel gnome-panel-data gnome-session 
   The following NEW packages will be installed:
    bonobo libmedusa0 libnautilus0 nautilus 
   0 packages upgraded, 4 newly installed, 4 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 8329kB of archives. After unpacking 2594kB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Více informací o odstraňování balíčků najdete v sekci Odstraňování balíčků, Oddíl 3.3.

Pokud by se vám stalo, že jste balíček nějak poškodili, nebo pokud jen chcete balíček přeinstalovat novější verzí, která je dostupná, můžete použít volbu --reinstall. Např.:

   # apt-get --reinstall install gdm
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   0 packages upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 0B/182kB of archives. After unpacking 0B will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

3.3 Odstraňování balíčků

Pokud už balíček nechcete používat, můžete jej pomocí APT odebrat ze systému. Stačí jen napsat: apt-get remove package. Např.:

   # apt-get remove gnome-panel
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following packages will be REMOVED:
    gnome-applets gnome-panel gnome-panel-data gnome-session 
   0 packages upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 0B of archives. After unpacking 14.6MB will be freed.
   Do you want to continue? [Y/n]

Jak je vidět, APT se také postará o odebrání balíčků, jež závisí na balíčku, který chcete odstranit. Neexistuje způsob jak odebrat balíček bez toho, aby byly odstraněny i všechny balíčky, které na něm závisí.

Spuštěním apt-get uvedeným způsobem odstraní balíčky, ale jejich konfigurační soubory, pokud nějaké mají, zůstanou nedotčeny. Pro úplné odstranění balíčku spusťte:

   # apt-get --purge remove gnome-panel
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following packages will be REMOVED:
    gnome-applets* gnome-panel* gnome-panel-data* gnome-session* 
   0 packages upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 0B of archives. After unpacking 14.6MB will be freed.
   Do you want to continue? [Y/n]

Všimněte si '*' za názvy balíčků. Značí, že spolu s balíčkem budou odstraněny i jeho konfigurační soubory.

Stejně jako při instalaci příkazem install, můžete s příkazem remove použít značky k obrácení významu pro konkrétní balíček. Pokud v případě odstraňování připojíte hned za název balíčku '+', balíček se bude místo odstranění instalovat.

   # apt-get --purge remove gnome-panel nautilus+
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following extra packages will be installed:
    bonobo libmedusa0 libnautilus0 nautilus 
   The following packages will be REMOVED:
    gnome-applets* gnome-panel* gnome-panel-data* gnome-session* 
   The following NEW packages will be installed:
    bonobo libmedusa0 libnautilus0 nautilus 
   0 packages upgraded, 4 newly installed, 4 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 8329kB of archives. After unpacking 2594kB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Všimněte si, že apt-get vypíše balíčky, které budou instalovány navíc (tj. balíčky, které je potřeba nainstalovat, aby požadovaný balíček správně fungoval), balíčky které budou odstraněny a celkově všechny balíčky, které se budou instalovat (znovu včetně balíčků navíc).


3.4 Upgrade balíčků

Možnost upgradu balíčků je velkým úspěchem APT. Stačí napsat jediný příkaz: apt-get upgrade. Tento příkaz můžete použít nejen k upgradu balíčků v rámci stejné distribuce, nýbrž také k upgradu na novou distribuci, ačkoliv v druhém případě se dává přednost příkazu apt-get dist-upgrade; více informací najdete v sekci Upgrade na nové vydání Debianu, Oddíl 3.5

Je užitečné spouštět tento příkaz s volbou -u. S touto volbou ukáže APT kompletní seznam balíčků, které se budou upgradovat. Jinak byste upgradovali na slepo. APT stáhne poslední verze jednotlivých balíčků a nainstaluje je ve správném pořadí. Před upgradovaním je důležité vždy spustit apt-get update. Viz sekce Aktualizace seznamu dostupných balíčků, Oddíl 3.1. Zde je příklad:

   # apt-get -u upgrade
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following packages have been kept back
    cpp gcc lilo 
   The following packages will be upgraded
    adduser ae apt autoconf debhelper dpkg-dev esound esound-common ftp indent
    ipchains isapnptools libaudiofile-dev libaudiofile0 libesd0 libesd0-dev
    libgtk1.2 libgtk1.2-dev liblockfile1 libnewt0 liborbit-dev liborbit0
    libstdc++2.10-glibc2.2 libtiff3g libtiff3g-dev modconf orbit procps psmisc 
   29 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
   Need to get 5055B/5055kB of archives. After unpacking 1161kB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Postup je velmi jednoduchý. Všimněte si, že na několika prvních řádcích apt-get oznamuje, že některé balíčky byly podrženy v aktuálním stavu - kept back. To znamená, že jsou k dispozici nové verze balíčků, které se ale z nějakého důvodu nebudou instalovat. Možné důvody jsou nesplněné závislosti (verze balíčku, na kterém náš závisí, není dostupná ke stažení) nebo nové závislosti (náš balíček se od poslední verze stal závislým na dalších balíčcích).

Pro první případ neexistuje "čisté" řešení. V druhém případě stačí pro daný balíček spustit apt-get install, což stáhne i balíčky, na kterých ten náš závisí. Ještě čistějším řešením je použít dist-upgrade. Viz sekce Upgrade na nové vydání Debianu, Oddíl 3.5.


3.5 Upgrade na nové vydání Debianu

APT umožňuje upgrade celého systému Debian najednou, buď přes Internet nebo z nového CD (koupeného nebo staženého jako ISO image).

Stejný postup se rovněž používá, když se mezi instalovanými balíčky změnily závislosti. S apt-get upgrade by tyto balíčky zůstali nedotčeny (kept back).

Dejme tomu, že používáte revizi 0 stabilní verze Debianu a koupili jste si CD s revizí 3. K upgradu systému z nového CD můžete použít APT takto: zavolat apt-cdrom (viz sekce Přidání CD-ROM do souboru sources.list, Oddíl 2.4), abyste přidali CD do vašeho /etc/apt/sources.list a spustit apt-get dist-upgrade.

Je důležité poznamenat, že APT vždy hledá nejnovější verze balíčků. Pokud tedy váš /etc/apt/sources.list obsahoval archiv, ve kterém jsou novější verze balíčků než na vašem CD, APT stáhne balíčky odtamtud.

V příkladu, který jsme uvedli v sekci Upgrade balíčků, Oddíl 3.4, jsme viděli, že byly některé balíčky podrženy v aktuálním stavu - kept back. Tento problém nyní vyřešíme s dist-upgrade:

   # apt-get -u dist-upgrade
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   Calculating Upgrade... Done
   The following NEW packages will be installed:
    cpp-2.95 cron exim gcc-2.95 libident libopenldap-runtime libopenldap1
    libpcre2 logrotate mailx 
   The following packages have been kept back
    lilo 
   The following packages will be upgraded
    adduser ae apt autoconf cpp debhelper dpkg-dev esound esound-common ftp gcc
    indent ipchains isapnptools libaudiofile-dev libaudiofile0 libesd0
    libesd0-dev libgtk1.2 libgtk1.2-dev liblockfile1 libnewt0 liborbit-dev
    liborbit0 libstdc++2.10-glibc2.2 libtiff3g libtiff3g-dev modconf orbit
    procps psmisc 
   31 packages upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 0B/7098kB of archives. After unpacking 3118kB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Všimněte si, že nyní se budou balíčky upgradovat a také se budou instalovat nové (kvůli novým závislostem). Balíček lilo je však stále držen v aktuálním stavu - kept back. Problém bude asi vážnější, než jen nová závislost. Můžeme to zjistit spuštěním:

   # apt-get -u install lilo
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following extra packages will be installed:
    cron debconf exim libident libopenldap-runtime libopenldap1 libpcre2
    logrotate mailx 
   The following packages will be REMOVED:
    debconf-tiny 
   The following NEW packages will be installed:
    cron debconf exim libident libopenldap-runtime libopenldap1 libpcre2
    logrotate mailx 
   The following packages will be upgraded
    lilo 
   1 packages upgraded, 9 newly installed, 1 to remove and 31 not upgraded.
   Need to get 225kB/1179kB of archives. After unpacking 2659kB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Jak je vidět, lilo je v konfliktu s balíčkem debconf-tiny, což znamená, že se nemůže nainstalovat (nebo upgradovat) aniž by byl debconf-tiny odebrán.

Abychom se dozvěděli, co drží nebo odstraňuje balíček napíšeme:

   # apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   Calculating Upgrade... Starting
   Starting 2
   Investigating python1.5
   Package python1.5 has broken dep on python1.5-base
    Considering python1.5-base 0 as a solution to python1.5 0
    Holding Back python1.5 rather than change python1.5-base
   Investigating python1.5-dev
   Package python1.5-dev has broken dep on python1.5
    Considering python1.5 0 as a solution to python1.5-dev 0
    Holding Back python1.5-dev rather than change python1.5
   Try to Re-Instate python1.5-dev
   Done
   Done
   The following packages have been kept back
    gs python1.5-dev 
   0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.

Tímto způsobem se dá jednoduše zjistit, že balíček python1.5-dev se nemůže nainstalovat kvůli nesplněné závislosti na python1.5.


3.6 Odstřanění nepoužívaných souborů balíčků: apt-get clean and autoclean

Když instalujete balíček, APT získá potřebné soubory od hostitelů uvedených v /etc/apt/sources.list, uloží je v lokálním repozitáři (/var/cache/apt/archives/) a potom pokračuje s instalací, viz Instalace balíčků, Oddíl 3.2.

Časem se může lokální skladiště zvětšovat a zabírat na disku hodně místa. APT naštěstí poskytuje nástroje pro správu lokálního repozitáře. Medoty apt-get: clean and autoclean.

apt-get clean odstraní vše kromě souborů zámků z /var/cache/apt/archives/ a /var/cache/apt/archives/partial/. Takže pokud budete chtít balíček přeinstalovat, APT ho bude muset znovu stáhnout.

apt-get autoclean odstraní pouze soubory balíčků, které už se nedají stáhnout.

Následující příklad ukazuje, jak apt-get autoclean pracuje:

   # ls /var/cache/apt/archives/logrotate* /var/cache/apt/archives/gpm*
   logrotate_3.5.9-7_i386.deb
   logrotate_3.5.9-8_i386.deb
   gpm_1.19.6-11_i386.deb

V /var/cache/apt/archives jsou dva soubory balíčku logrotate a jeden balíčku gpm.

   # apt-show-versions -p logrotate
   logrotate/stable uptodate 3.5.9-8
   # apt-show-versions -p gpm
   gpm/stable upgradeable from 1.19.6-11 to 1.19.6-12

apt-show-versions ukazuje, že aktuální verzí balíčku logrotate je logrotate_3.5.9-8_i386.deb, pročež je soubor logrotate_3.5.9-7_i386.deb zbytečný. Soubor gpm_1.19.6-11_i386.deb je také zbytečný, neboť lze získat novější verzi tohoto balíčku.

   # apt-get autoclean
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   Del gpm 1.19.6-11 [145kB]
   Del logrotate 3.5.9-7 [26.5kB]

Posléze apt-get autoclean odstranil pouze staré soubory. Více informací o apt-show-versions naleznete v Jak upgradovat balíčky z konkrétních verzí Debianu, Oddíl 3.9.


3.7 Použití APT spolu s dselect

dselect je program, který uživatelům pomáhá s výběrem debianích balíčků k instalaci. Je považován za poněkud složitý a poněkud nudný, ale s trochou cviku si na jeho konsolové ncurses rozhraní zvyknete.

Dselect umí využít schopnosti debianích balíčků "doporučovat" a "navrhovat" jiné balíčky k instalaci. Program spusťte jako root příkazem `dselect'. Jako přístupovou metodu zvolte 'apt'. Není to nezbytně nutné, pokud však nepoužíváte CD-ROM a chcete balíčky stahovat z Internetu, je 'apt' nejlepší možnost.

Pokud se chcete s dselectem naučit dobře pracovat, přečtěte si dokumentaci uvedenou na stránkách Debianu http://www.debian.org/doc/ddp.

Potom, co jste si pomocí dselectu vybrali, napište:

   # apt-get -u dselect-upgrade

jako v níže uvedeném příkladě:

   # apt-get -u dselect-upgrade
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following packages will be REMOVED:
    lbxproxy 
   The following NEW packages will be installed:
    bonobo console-tools-libs cpp-3.0 enscript expat fingerd gcc-3.0
    gcc-3.0-base icepref klogd libdigest-md5-perl libfnlib0 libft-perl
    libgc5-dev libgcc300 libhtml-clean-perl libltdl0-dev libsasl-modules
    libstdc++3.0 metamail nethack proftpd-doc psfontmgr python-newt talk tidy
    util-linux-locales vacation xbill xplanet-images 
   The following packages will be upgraded
    debian-policy 
   1 packages upgraded, 30 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
   Need to get 7140kB of archives. After unpacking 16.3MB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Porovnejme výpis s tím, který se zobrazí spustěním apt-get dist-upgrade na stejném systému:

   # apt-get -u dist-upgrade  
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   Calculating Upgrade... Done
   The following packages will be upgraded
    debian-policy 
   1 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
   Need to get 421kB of archives. After unpacking 25.6kB will be freed.
   Do you want to continue? [Y/n]

Všimněte si, že se spousta výše uvedených balíčků instaluje, protože je jiné balíčky "doporučily" nebo "navrhly". Ostatní se instalují nebo odstraňují (viz např. lbxproxy) podle výběru, který jsme procházením seznamu balíčků pomocí dselectu vytvořili. Dselect je při použití v kombinaci s APT velice silným nástrojem.


3.8 Jak udržovat smíšený systém

Uživatelé občas používají jednu verzi Debianu jako hlavní distribuci systému a jeden či více balíčků z jiné větve.

Nastavení vaší hlavní verze Debianu proveďte v souboru /etc/apt/apt.conf (pokud tento neexistuje, vytvořte jej), kam napište následující řádku:

   APT::Default-Release "version";

version je verze Debianu, kterou chcete používat jako hlavní distribuci. Vybrat si můžete z možností stable, testing a unstable. K instalovaní balíčků z jiné verze použijte APT takto:

   # apt-get -t distribution install package

Aby to ale fungovalo, musíte mít pro distribuci, ze které balíček chcete, záznam v souboru /etc/apt/sources.list. Balíček se pak musí v daném zdroji vyskytovat.

Můžete také požadovat určitou konkrétní verzi balíčku, pomocí tohoto zápisu:

   # apt-get install package=version

Např. následující řádek nainstaluje verzi 2.2.4-1 balíčku nautilus:

   # apt-get install nautilus=2.2.4-1

DŮLEŽITÉ: `unstable' verze Debianu je verze, do které se nejnovější verze balíčků vkládají nejdřív. Distribuce tak zažívá všechny změny, jimiž balíčky procházejí. Změny jsou jak malé tak i velké, které ovlivňují spousty balíčků nebo dokonce celý systém. Z toho důvodu by tuto verzi distribuce neměli používat nezkušení uživatelé nebo ti, kteří chtějí mít zajištěnu stabilitu.

`testing' distribuce není nutně lepší než `unstable', protože se v ní bezpečnostní aktualizace neprovádějí rychle. Pro servery a jiné produkční systémy by se měla vždy používat verze stabilní - `stable'.


3.9 Jak upgradovat balíčky z konkrétních verzí Debianu

apt-show-versions poskytuje uživatelům smíšených distribucí bezpečnou cestu, jak upgradovat systém bez toho, aby dostali z méně stabilní distribuce více, než chtěli. Po nainstalování balíčku apt-show-versions lze například upgradovat pouze nestabilní balíčky spuštěním:

   # apt-get install `apt-show-versions -u -b | grep unstable | cut -d ' ' -f 1`

3.10 Jak udržet nainstalované určité verze balíčků

Možná, že jste potřebovali změnit něco v balíčku a nemáte čas, nebo nechcete, přenášet tyto změny do nové verze programu. Nebo jste například upgradovali svoji distribuci Debianu na verzi 3.0, ale chcete i nadále používat určité balíčky ve verzi z Debianu 2.2. Můžete označit (přiřadit "pin" - přišpendlit) verzi, kterou jste nainstalovali, takže se nebude upgradovat.

Použití tohoto prostředku je jednoduché, stačí jen editovat soubor /etc/apt/preferences.

Formát souboru je prostý:

   Package: <package>
   Pin: <pin definition>
   Pin-Priority: <pin's priority>

Každá položka musí být od ostatních oddělena odřádkováním. Například pro podržení balíčku sylpheed, který jsem upravil aby používal "reply-to-list", ve verzi 0.4.99, jsem přidal záznam:

   Package: sylpheed
   Pin: version 0.4.99*

Všimněte si, že jsem použil * (hvězdička). Vznikla tak maska, která říká, že přiřazený "pin" platí pro všechny verze začínající na 0.4.99. Učinil jsem tak proto, že Debian v označení verzí svých balíčků užívá tzv. číslo revize a já se nechtěl vyhnout instalaci možných revizí. Takže například verze 0.4.99-1 a 0.4.99-10 se nainstalují hned, jak budou k dispozici. Uvědomte si, že pokud jste balíček upravili, není tento způsob vhodný.

'Pin-Priority' pomáhá určit, jestli bude balíček vyhovující řádkům "Package:" a "Pin:" instalován. Čím vyšší priorita, tím vyšší pravděpodobnost, že se vyhovující balíček nainstaluje. Zevrubný rozbor priorit najdete v apt_preferences(7). Uvedu pár příkladů, které ilustrují základní myšlenku. V následujícím popíšu, jaký efekt by měla změna hodnoty priority v předcházejícím příkladě se sylpheed.

1001

APT verzi 0.4.99 balíčku sylpheed nikdy nenahradí. Pokud je dostupná, APT nainstaluje verzi 0.4.99 dokonce i když tím nahradí již nainstalovaný balíček s vyšší verzí. Pouze balíčky s prioritou vyšší než 1000, můžou downgradeovat tento balíček.

1000

Stejný efekt jako priorita 1001, s výjimkou toho, že APT zamítne downgrade nainstalované verze na verzi 0.4.99

990

Verze 0.4.99 bude nahrazena pouze vyšší verzí z vydání označeného pomocí proměnné "APT::Default-Release" jako preferované. (viz Jak udržovat smíšený systém, Oddíl 3.8, nahoře).

500

Upřednostní jakoukoliv vyšší verzi sylpheed než je 0.4.99, dostupnou v jakémkoliv vydání. Verze 0.4.99 však bude mít stále přednost před nižšími verzemi.

100

Jakákoliv vyšší verze balíčku sylpheed z jakéhokoliv vydání, jakož i jakákoliv nainstalovaná vyšší verze budou mít přednost před verzí 0.4.99. Tj. verze 0.4.99 se bude instalovat, pouze pokud ještě žádná verze nebyla instalována. Tuto prioritu mají nastavenu nainstalované balíčky.

-1

Dovoleny jsou i záporné priority. Tyto zcela zamezují instalaci verze 0.4.99.

Pin může být specifikován u verze balíčku, release balíčku, nebo původce.

Při použití pinu na verzi balíčku, viz výše, lze zadat přesné číslo verze nebo použít masku k označení několika verzí najednou.

Volba release závisí na souboru Release v repozitáři APT nebo na CD. Pokud repozitář tento soubor neobsahuje, nedá se tato volba použít. Můžete si prohlédnout Release soubory, které máte v adresáři /var/lib/apt/lists/. Parametry releasu jsou: a (archiv), c (komponenta), v (verze), o (zdroj) a l (label - jmenovka).

Příklad:

   Package: *
   Pin: release v=2.2*,a=stable,c=main,o=Debian,l=Debian
   Pin-Priority: 1001

V tomto příkladu jsme zvolili verzi Debianu 2.2* (což může být 2.2r2, 2.2r3 -- spolu s tečkovanými vydáními, které typicky obsahují bezpečnostní záplaty a další velmi důležité aktualizace), repozitář stable, sekci main (oproti contrib nebo non-free) a původce i jmenovku Debian. Zdroj (o=) udává tvůrce Release souboru, jmenovka (l=) udává název distribuce: Debian pro vlastní Debian a Progeny pro Progeny například. Zde je ukázka Release souboru:

   $ cat /var/lib/apt/lists/ftp.debian.org.br_debian_dists_potato_main_binary-i386_Release
   Archive: stable
   Version: 2.2r3
   Component: main
   Origin: Debian
   Label: Debian
   Architecture: i386

[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.11 - srpen 2005

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Přeložil Aleš Nosek noseka1@centrum.cz