[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Kapitola 2 - Základní nastavení


2.1 Soubor /etc/apt/sources.list

Pro svou činnost používá APT soubor, který je seznamem 'zdrojů', ze kterých se balíčky získávají. Tímto souborem je /etc/apt/sources.list.

Položky v tomto souboru mají obvykle tento formát:

   deb http://host/debian distribution section1 section2 section3
   deb-src http://host/debian distribution section1 section2 section3

Tyto položky jsou samozřejmě pouze ukázkové a v praxi je nelze použít. První slovo na řádku, deb nebo deb-src, označuje typ archivu: zda obsahuje binární balíčky (deb), tj. předkompilované balíčky které normálně používáme, nebo zdrojové balíčky (deb-src), což jsou původní zdrojové kódy programu spolu s debianím řídícím souborem .dsc a souborem diff.gz, který popisuje změny, které je potřeba provést k `debianizaci` programu.

Implicitní sources.list distribuce Debian vypadá obvykle takto:

   # See sources.list(5) for more information, especialy
   # Remember that you can only use http, ftp or file URIs
   # CDROMs are managed through the apt-cdrom tool.
   deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
   deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
   
   # Uncomment if you want the apt-get source function to work
   #deb-src http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   #deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

Tyto řádky potřebuje základní instalace Debianu. První deb řádek ukazuje do oficiálního archivu, druhý do non-US archivu a třetí do archivu bezpečnostních aktualizací Debianu.

Poslední dva řádky jsou zakomentovány (přidáním `#' na začátek) a apt-get je tedy bude ignorovat. Jsou to deb-src řádky, tj. ukazují na zdrojové balíčky Debianu. Odkomentujte je, pokud chcete stahovat zdrojové kódy programů pro testování nebo rekompilaci.

Soubor /etc/apt/sources.list může obsahovat několik různých typů řádků. APT ví, jak má pracovat s archivy typu http, ftp, file (lokální archiv, např. adresář s připojeným souborovým systémem ISO9660) a ssh.

Po provedení změn v souboru /etc/apt/sources.list nezapomeňtě spustit apt-get update. APT tak z uvedených zdrojů získá seznamy balíčků.


2.2 Lokální použití APT

Můžete mít spoustu balíčků .deb, které byste rádi nainstalovali pomocí APT, protože automaticky vyřeší závislosti.

Vytvořte tedy adresář a do něj umístěte všechny soubory .deb, které chcete zapsat do seznamu (indexovat). Například:

   # mkdir /root/debs

Volby nastavené v řídícím souboru balíčku můžete upravit přímo pro váš repozitář. Použijte k tomu soubor override. V tomto souboru můžete definovat několik voleb, které pak překryjí ty, které jsou přednastavené v balíčku. Vypadá to následovně:

   package priority section

package je název balíčku, priorita je low (nízká), medium (střední) nebo high (vysoká) a sekce je ta sekce, do níž balíček patří. Název souboru není podstatný, můžete ho později změnit pomocí parametru programu dpkg-scanpackages. Pokud nechcete soubor override vytvářet, použijte při volání programu dpkg-scanpackages parametru /dev/null.

v adresáři /root udělejte ještě:

   # dpkg-scanpackages debs soubor | gzip > debs/Packages.gz

Na řádku výše je soubor soubor override, příkaz vygeneruje soubor Packages.gz, který obsahuje různé informace o balíčcích. Tyto informace pak využívá APT. K použití balíčků přidejte ještě do souboru /etc/apt/sources.list:

   deb file:/root debs/

Po tomto můžete používat příkazy APT jako obvykle. Můžete také vygenerovat repozitář se zdrojovými balíčky (sources repository). Postup je stejný, avšak pamatujte, že musíte mít v adresáři soubory .orig.tar.gz, .dsc a .diff.gz a musíte Packages.gz nahradit za Sources.gz. Program, který použijete je také jiný: dpkg-scansources. Příkazová řádka bude vypadat takto:

   # dpkg-scansources debs | gzip > debs/Sources.gz

Všimněte si, že dpkg-scansources nepotřebuje soubor override. Do souboru /etc/apt/sources.list přidejte řádek:

   deb-src file:/root debs/

2.3 Výběr nejlepších zrcadel do souboru sources.list: netselect, netselect-apt

Hlavně noví uživatelé často nevědí, jak rozhodnout, "které zrcadlo (mirror) Debianu zahrnout do sources.list?". Existuje mnoho kritérií, podle kterých se rozhodnout. Experti pravděpodobně používají skript, který měří dobu pingu na různá zrcadla. Existuje však program, který nám s tímto pomůže: netselect.

Pro nainstalování netselectu napište jako obvykle:

   # apt-get install netselect

Pokud spustíte netselect bez parametrů, vypíše nápovědu. Pokud ho spustíte s mezerami odděleným seznamem hostitelů (zrcadel), vrátí vám skóre a jednoho z hostitelů. Při výpočtu skóre se bere v úvahu odhadovaná doba pingu a počet skoků - hops (tj. počet hostitelů přes který dotaz prošel, než se dostal k cíli). Čím nižší skóre, tím je odhadovaná rychlost stahování (downloadu) vyšší. Netselect vrací hostitele s nejnižším skóre. Pokud chcete vidět bodování všech zadaných hostitelů, přidejte volbu -vv. Příklad:

   # netselect ftp.debian.org http.us.debian.org ftp.at.debian.org download.unesp.br ftp.debian.org.br
    365 ftp.debian.org.br
   #

Ze seznamu zrcadel, který jsme programu 'netselect' předali jako parametry, byl ftp.debian.org.br se skórem 365 vybrán jako nejlepší zrcadlo. (Pozor!! Měření jsem provedl na svém počítači. Topologie sítě se v různých místech podstatně liší, proto tato hodnota není nezbytně správná i na jiných počítačích.

Nyní můžete zrcadlo, které netselect vybral jako nejrychlejší, uložit do souboru /etc/apt/sources.list (viz Soubor /etc/apt/sources.list, Oddíl 2.1) a podívat se na tipy v Správa balíčků, Kapitola 3.

Poznámka: seznam zrcadel můžete vždycky najít v souboru http://www.debian.org/mirror/mirrors_full.

Od verze 0.3.ds1 obsahuje balíček netselect skript netselect-apt, který provádí celý proces výběru zrcadel automaticky. Stačí pouze zadat strom distribuce jako parametr (implicitně stable) a v aktuálním adresáři se vytvoří soubor sources.list s nejlepšími main a non-US zrcadly. Následující příklad vytvoří sources.list stable distribuce:

   # ls sources.list
   ls: sources.list: File or directory not found
   # netselect-apt stable
   (...)
   # ls -l sources.list
   sources.list
   #

Poznámka: soubor sources.list se vytvoří v aktuálním adresáři. Je ho tedy třeba přesunout do adresáře /etc/apt.

Potom se podívejte na tipy Správa balíčků, Kapitola 3.


2.4 Přidání CD-ROM do souboru sources.list

Pokud chcete, aby APT instaloval a aktualizoval váš systém z CD-ROM, zapište to do vašeho sources.list. Můžete na to použít program apt-cdrom takto:

   # apt-cdrom add

s CD Debianu v mechanice. CD-ROM se připojí a pokud v ní je debianí CD, vyhledají se informace o balíčcích, které jsou na něm uloženy. Pokud máte CD-ROM nastavenu nějak neobvykle, použijte následující volby:

   -h      - nápověda
   -d directory - bod připojení CD-ROM
   -r      - přejmenování připojeného CD-ROM
   -m      - nepřipojuj
   -f      - rychlý mód, nekontroluj soubory s balíčky
   -a      - Thorough scan mode

Například:

   # apt-cdrom -d /home/kov/mycdrom add

CD-ROM můžete také určit bez toho, abyste ji přidávali do vašeho seznamu zdrojů:

   # apt-cdrom ident

Program apt-cdrom pracuje jen v případě, když je vaše CD-ROM řádně nakonfigurovaná v /etc/fstab.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.11 - srpen 2005

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Přeložil Aleš Nosek noseka1@centrum.cz