[ önceki ] [ İçindekiler ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ sonraki ]


APT NASIL
Bölüm 2 - Temel Konfigürasyon


2.1 /etc/apt/sources.list dosyası

APT paketlerin bulunduğu kaynaklara nasıl erişebileceğinin bilgisini /etc/apt/sources.list dosyasında saklar.

Dosya içindeki girdilerin biçimi aşağıdaki gibidir:

   deb http://host/debian sürüm bölüm1 bölüm2 bölüm3
   deb-src http://host/debian distribution section1 section2 section3

Elbette yukarıda verdiğimiz örnek kullanılabilir değildir. Her satırın ilk kelimesi mutlaka deb veya deb-src olmak zorundadır. Bu ifadeler arşivin tipini belirler: derlenmiş ve kullanıma hazır duruma getirilmiş, binary paketler (deb) veya programın asıl kaynak kodu + Debian paketi için yapılan eklentilerden oluşan halini içeren paketler (deb-src).

Öntanımlı Debian sources.list dosyasının biçimi genellikle aşağıdaki gibi olacaktır:

   # See sources.list(5) for more information, especialy
   # Remember that you can only use http, ftp or file URIs
   # CDROMs are managed through the apt-cdrom tool.
   deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
   deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
   
   # Uncomment if you want the apt-get source function to work
   #deb-src http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   #deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

En temel Debian kurulumu için ihtiyaç duyulan satırlar bunlardır. Birinci deb satırı resmi Debian arşivini gösterirken, ikincisi non-US arşivini ve üçüncüsü ise Debian güvenlik güncellemelerini içeren arşivi göstermektedir.

Sondaki iki satır yorum haline getirilmiş olup (satır başındaki `#' karakteri ile) apt-get tarafından yoksayılmaktadır. Buradaki deb-src satırları Debian kaynak paketlerini göstermektedirler. Eğer sıklıkla program kaynak kodlarını test veya yeniden derleme amaçlı olarak indiriyorsanız satırları aktif hale getirmelisiniz.

/etc/apt/sources.list dosyası çeşitli tiplerde satırlar içerebilir. APT uygulaması http, ftp, file (yerel dosyalar, örneğin bağlı durumdaki bir ISO9660 dosya sistemi) ve ssh arşiv tiplerini tanıyabilmektedir.

/etc/apt/sources.list dosyasında değişiklik yaptıktan sonra apt-get update komutunu çalıştırmayı unutmayınız. Bu komutla APT'nin dosyada belirtmiş olduğunuz arşivlerdeki güncel paket listesini edinmesini sağlamış olursunuz.


2.2 APT'nin yerel olarak kullanımı

Bazen APT tarafından kurulmasını istediğiniz onlarca paketiniz olabilir. Bunların hepsini birden sisteminizdeki kopyasından kurulumunu isterseniz aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

Öncelikle bir dizin yaratıp içerisinde sizdeki .deb paketlerini atınız. Örnek olarak:

   # mkdir /root/debs

Paketlerin control dosyalarında belirtilen tanımlamalarının üzerine kendi tanımlamalarınızı override dosyası kullanarak yapabilirsiniz. Bu dosya içerisinde paketle birlikte gelen bazı seçenekleri aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz:

   paket öncelik bölüm

paket, paketin ismini belirtir; öncelik değeri sırasıyla düşük, orta ve yüksek anlamında low, medium ve high olabilir; bölüm ise paketin ait olduğu bölümü gösterir. Dosya adının mutlaka böyle olması gerekmez, başka bir dosya kullanıp dpkg-scanpackages'a parametre olarak verebilirsiniz. Eğer bir override dosyası yazmak istemiyorsanız dpkg-scanpackages programını çağırırken /dev/null'u kullanabilirsiniz.

Halen /root dizini içerisindeyken aşağıdaki komutu çalıştırın:

   # dpkg-scanpackages debs dosya | gzip > debs/Packages.gz

Yukarıdaki satırda dosya olarak girilen dosya, override dosyasıdır. Bu komut APT tarafından kullanılmak üzere, paketler hakkında çeşitli bilgiler içeren Packages.gz dosyasını üretir. Paketleri kullanmak için son olarak aşağıdaki satırı sources.list dosyanıza ekleyin:

   deb file:/root debs/

Bu eklentiden sonra artık APT uygulamasını yeni arşivinizle birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz kaynak paketler için de yerel bir arşiv oluşturabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken yol yukarıdaki ile hemen hemen aynıdır. Dikkat etmeniz gereken nokta, .orig.tar.gz, .dsc ve .diff.gz dosyalarını da dizin içerisine kopyalamanız ve Packages.gz dosyası yerine Sources.gz dosyasını oluşturmanız gerektiğidir. Kullanacağınız program ise dpkg-scansources olacaktır. Örnek:

   # dpkg-scansources debs | gzip > debs/Sources.gz

Dikkat ettiyseniz dpkg-scansources uygulaması parametre olarak bir override dosyasına ihtiyaç duymamaktadır. sources.list dosyanıza eklemeniz gereken satır ise aşağıdadır:

   deb-src file:/root debs/

2.3 sources.list dosyası için en iyi yansıya karar verme: netselect, netselect-apt

Yeni Debian kullanıcılarının kararsız oldukları noktalardan biri sources.list dosyasına hangi Debian yansısını eklemeleri gerektiğidir. En iyi yansıya karar vermek için pek çok yöntem mevcuttur. Deneyimli kullanıcılar bir betik programı yazarak yansılar ile aradaki iletişim hızını ölçebilirler. Bu işi sizin için büyük ölçüde yapacak bir program mevcuttur: netselect.

netselect programını bildiğimiz yöntemle kuralım:

   # apt-get install netselect

Parametre vermeden programı çalıştırdığımızda bir yardım sayfası gözükecektir. Programı birbirinden boşluk karakteri ile ayrılmış yansı adresleriyle çalıştırırsanız geriye bir skor ve yansı adresi döndürecektir. Buradaki değer yaklaşık olarak ping zamanını, ve ilgili yansıya kaç adımda ulaşılabilindiği bilgisiyle hesaplanmıştır. Eğer parametre olarak verdiğiniz tüm yansılara ait skorları görmek isterseniz programı -vv seçeneği ile çalıştırabilirsiniz. Örnek:

   # netselect ftp.debian.org http.us.debian.org ftp.at.debian.org download.unesp.br ftp.debian.org.br
    365 ftp.debian.org.br
   #

Bu çıktının anlamı, netselect programına parametre olarak verdiğimiz yansılar arasından en uygununun ftp.debian.org.br olduğu ve bu yansı için elde edilen skor değerinin 365 olduğudur. (Bu değer herkes için farklı olacaktır!).

Şimdi netselect tarafından en hızlı olarak belirtilen yansıyı /etc/apt/sources.list dosyanıza (bkz. /etc/apt/sources.list dosyası, Kısım 2.1) ekleyebilir ve ardından Paketlerin yönetimi, Bölüm 3 kısmındaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

Not: Debian tam yansı listesine http://www.debian.org/mirror/mirrors_full adresinden erişebilirsiniz.

0.3 versiyonundan itibaren netselect paketi netselect-apt betiğini de içermektedir. Bu betik yukarıdaki işlemleri otomatik olarak yapmaktadır. Dağıtım olarak ne kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda (öntanımlı olarak stable - kararlı) yansılar arasından sizin için en iyileri seçilecek ve bu karar doğrultusunda sources.list dosyanız oluşturulacaktır. Aşağıdaki örnek kullanım ile kararlı dağıtım için bir sources.list dosyası üretilmektedir:

   # ls sources.list
   ls: sources.list: Böyle bir dosya ya da dizin yok
   # netselect-apt stable
   (...) Bir miktar bekliyoruz
   # ls -l sources.list
   sources.list
   #

Unutmayın: sources.list dosyası bulunduğunuz dizin altında oluşturulacaktır. Bu dosyayı kullanmak istiyorsanız /etc/apt dizini altına taşımalısınız.

Ardından Paketlerin yönetimi, Bölüm 3 kısmındaki yönergeleri izleyebilirsiniz.


2.4 sources.list dosyasına CD-ROM ekleme

Eğer paketlerin kurulumu veya güncellemesi için halihazırda elinizde bulunan bir CD-ROM'u kullanmak istiyorsanız bunu sources.list dosyanıza eklemelisiniz. Bunun için CD-ROM'u takıp apt-cdrom programını örnekteki gibi çalıştırın:

   # apt-cdrom add

CD-ROM bağlanacak ve eğer geçerli bir Debian CD'si ise üzerindeki paketlere ait bilgiler okunacaktır. Eğer CD-ROM ayarlamalarınız biraz standart dışı ise aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

   -h      - program yardımı
   -d dizin   - CD-ROM bağlama noktası
   -r      - Tanınmış bir CD-ROM'u yeniden adlandır
   -m      - Bağlama işlemini gerçekleştirme
   -f      - Hızlı mod, paket dosyalarını kontrol etme

Örneğin:

   # apt-cdrom -d /home/kov/mycdrom add

Ayrıca sources.list dosyanıza eklemeden CD-ROM'u tanıma işlemini yapabilirsiniz:

   # apt-cdrom ident

Not: Bu program CD-ROM aygıtınıza ait ayarların /etc/fstab dosyasında düzgün olarak yapılmış olduğu durumda çalışacaktır.


[ önceki ] [ İçindekiler ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ sonraki ]


APT NASIL

1.8.3 - Aralık 2002

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org
Çeviri: Murat Demirten murat@debian.org