[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Kapitola 4 - Velmi užiteční pomocníci


4.1 Jak instalovat lokálně kompilované balíčky: equivs

Někdy chce člověk používat určitou verzi programu, která je však dostupná pouze v podobě zdrojového kódu. Debianí balíček není k dispozici. S balíčkovacím systémem pak můžou být problémy. Představte si, že chcete kompilovat novou verzi Vašeho emailového serveru. Všechno je vpořádku až na to, že spousta balíčků v Debianu závisí na MTA (Mail Transport Agent). Protože jste nainstaloval něco, co jste si zkompiloval sám, balíčkovací systém o tom neví.

To je místo, kde equivs přichází na scénu. Abyste ho mohl použít, nainstalujte stejnojmenný balíček. Equivs dělá to, že vytvoží prázdný balíček, který slouží ke splnění závislostí. Balíčkovací systém se pak domnívá, že jsou závislosti splněny.

Než začneme, je dobré připomenout, že jsou bezpečnější cesty jak nainstalovat program, který už má v Debianu balíček zkompilovaný s jinými nastaveními, a že by člověk neměl používat equivs k nahrazování závislostí, pokud neví, co přesně dělá. Více informací je v sekci Práce se zdrojovými balíčky, Kapitola 6.

Pokračujme s MTA příkladem. Právě jste nainstaloval svůj nově zkompilovaný postfix a pokračujete s instalací mutt. Náhle zjistíte, že balíček mutt chce nainstalovat jiný MTA. Ale vy už máte svůj.

Přesuňte se do nějakého adresáře (/tmp například) a spusťte:

   # equivs-control název

název nahraďte jménem řídícího souboru, který chcete vytvořit. Vytvořený soubor bude vypadat následovně:

   Section: misc
   Priority: optional
   Standards-Version: 3.0.1
   
   Package: <vlože jméno balíčku; implicitně je equivs-dummy>
   Version: <vložte číslo verze; implicitně je 1.0>
   Maintainer: <vaše jméno a emailová adresa; implicitně je uživatelské jméno>
   Pre-Depends: <balíčky>
   Depends: <balíčky>
   Recommends: <balíčky>
   Suggests: <balíček>
   Provides: <(virtuální)balíček>
   Architecture: all
   Copyright: <soubor s copyrightem; implicitně je GPL2>
   Changelog: <soubor changelog; implicitně je všeobecný changelog>
   Readme: <README.Debian soubor; implicitní je všeobecný>
   Extra-Files: <dodatečné soubory pro doc adresář, oddělené čářkou>
   Description: <krátký popis; implicitně jsou to nějaká moudrá slova>
   dlouhý popis a informace
   .
   druhý odstavec

Toto potřebujeme jenom upravit, aby to dělalo, co chceme. Podívejte se na formát polí a jejich popis, není tu nutné nic vysvětlovat, udělejme, co je potřeba:

   Section: misc
   Priority: optional
   Standards-Version: 3.0.1
   
   Package: mta-local
   Provides: mail-transport-agent

Ano, to je vše. mutt závisí na mail-transport-agent, což je virtuální balíček poskytovaný všemi MTA. Mohl jsem ten balíček jednoduše nazvat mail-transport-agent, ale upřednostnil jsem schéma s virtuálními balíčky použitím Provides.

Nyní pouze potřebujeme balíček vytvořit:

   # equivs-build name
   dh_testdir
   touch build-stamp
   dh_testdir
   dh_testroot
   dh_clean -k
   # Add here commands to install the package into debian/tmp.
   touch install-stamp
   dh_testdir
   dh_testroot
   dh_installdocs
   dh_installchangelogs
   dh_compress
   dh_fixperms
   dh_installdeb
   dh_gencontrol
   dh_md5sums
   dh_builddeb
   dpkg-deb: building package `name' in `../name_1.0_all.deb'.
   
   The package has been created.
   Attention, the package has been created in the current directory,

A nainstalovat výsledný .deb.

Jak je vidět, je spousta možností, jak využít equivs. Například byste si mohl vytvořit balíček my-favorites, který by závisel na programech, které obvykle instalujete. Jen popusťte uzdu fantazie, ale buďte opatrní.

Nutno poznamenat, že příklady řídících souborů jsou v /usr/share/doc/equivs/examples. Vyzkoušejte je!


4.2 Odstranění nepoužívaných lokalizačních souborů: localepurge

Spousta uživatelů Debianu používá jen jednu locale. Brazilský uživatel Debianu například obvykle celou dobu používá pt_BR locale a o es locale se nestará.

localepurge je pro tyto uživatele velmi užitečný nástroj. Můžete uvolnit spoustu místa tím, že budete mít pouze locales, které opravdu používáte. Udělejte jen apt-get install localepurge.

Konfigurace je velmi jednoduchá, debconf provede uživatele konfigurací krok za krokem. Přece jenom buďte opatrní při odpovědi na první otázku. Špatná odpověď může způsobit odstranění všech souborů locale, dokonce i těch které používáte. Jediná možnost, jak tyto soubory dostat zpátky, je přeinstalování všech balíčků, které je poskytují.


4.3 Jak poznat, které balíčky lze upgradovat

apt-show-versions je program, který ukáže, které balíčky v systému lze aktualizovat (updatovat) a některé další užitečné informace. Volba -u zobrazí seznam balíčků, které je možno upgradovat:

   $ apt-show-versions -u  
   libeel0/unstable upgradeable from 1.0.2-5 to 1.0.2-7
   libeel-data/unstable upgradeable from 1.0.2-5 to 1.0.2-7

[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.11 - srpen 2005

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Přeložil Aleš Nosek noseka1@centrum.cz