[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ següent ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Capítol 10 - Noves versions d'aquest tutorial


Aquest manual ha estat creat pel projecte Debian-BR, amb l'objectiu d'ajuda a l'usuari de Debian en el seu fer diari.

Noves versions d'aquest document estaran disponibles a la pàgina de Projectes de documentació de Debian, a http://www.debian.org/doc/ddp.

Els comentaris i crítiques me les podeu enviar directament per correu a kov@debian.org.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ següent ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es
Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es