[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Kapitola 6 - Práce se zdrojovými balíčky


6.1 Stažení zdrojových balíčků

Ve světě svobodného software je běžné studovat zdrojový kód nebo dokonce opravovat chyby v tomto kódu. K tomuto budete potřebovat zdrojový kód programu stáhnout. APT systém poskytuje jednoduchý způsob, jak získat zdrojové kódy k mnoha programům obsaženým v distribuci, včetně všech souborů potřebných k vytvoření balíčku .deb.

Jiný obvyklý způsob užití zdrojových balíčků Debianu je upravení novější verze programu např. z unstable distribuce pro použití v stable distribuci. Kompilováním balíčku oproti stable distribuci, vygenerujete .debs se závislostmi upravenými tak, že pasují k ostatním balíčkům této distribuce.

Abyste toho dosáhli, měla by položka deb-src ve vašem /etc/apt/sources.list ukazovat na unstable distribuci. Musí být rovněž povolena (odkomentována). Viz sekci Soubor /etc/apt/sources.list, Oddíl 2.1.

Ke stažení zdrojového balíčku použijte příkaz:

   $ apt-get source packagename

Tím se stáhnou tři soubory: .orig.tar.gz, .dsc a .diff.gz. Pokud byl balíček vytvořen přímo pro Debian, nebudou dva posledně jmenované soubory staženy a první soubor nebude mít v názvu "orig".

Soubor .dsc používá dpkg-source pro rozbalení zdrojového balíčku do adresáře packagename-version. Uvnitř každého staženého zdrojového balíčku je adresář debian/, který obsahuje soubory nutné k vytvoření .deb balíčku.

Pro automatický vytvoření balíčku, který jste si stáhli, přidejte -b na příkazový řádek takto:

   $ apt-get -b source packagename

Pokud jste se rozhodli nevytvářet .deb balíček hned při stahování, můžete ho vytvořit později spuštěním:

   $ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

z adresáře, který byl pro balíček vytvořen po stažení. Pro nainstalování balíčku vytvořeného výše uvedenými příkazy musíte správce balíčků použít přímo. Takto:

   # dpkg -i file.deb

Je rozdíl mezi apt-get metodou source a ostatními apt-get metodami. Metodu source může použít i běžný uživatel bez speciálních rootovských práv. Soubory se stáhnou do adresáře, ze kterého byl příkaz apt-get source package volán.


6.2 Balíčky nutné pro kompilaci zdrojového balíčku

Pro kompilaci zdrojového balíčku jsou obvykle nutné určité hlavičkové soubory a sdílené knihovny. Každý zdrojový balíček má ve svém řídícím souboru (control file) uvedeno políčko 'Build-Depends:', která udává, které dodatečné balíčky jsou pro kompilaci tohoto zdrojového balíčku potřeba.

APT nabízí jednoduchý způsob stažený těchto balíčků. Spusťte apt-get build-dep balíček, kde `balíček' je název balíčku, který budete kompilovat. Například:

   # apt-get build-dep gmc
   Reading Package Lists... Done
   Building Dependency Tree... Done
   The following NEW packages will be installed:
    comerr-dev e2fslibs-dev gdk-imlib-dev imlib-progs libgnome-dev libgnorba-dev
    libgpmg1-dev 
   0 packages upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
   Need to get 1069kB of archives. After unpacking 3514kB will be used.
   Do you want to continue? [Y/n]

Balíčky, které se budou instalovat, jsou nutné, aby se gmc řádně zkompiloval. Nutno poznamenat, že příkaz nehledá zdrojový balíček programu, který chcete kompilovat. Musíte jej tedy stáhnout zvlášť spuštěním apt-get source.

Pokud byste se chtěl pouze podívat, které balíčky jsou pro kompilaci daného balíčku nutné, je tu varianta příkazu apt-cache show (viz Získávání informací o balíčcích, Kapitola 5), která mezi jinými informacemi zobrazí řádek Build-Depends, na kterém jsou tyto balíčky uvedeny.

   # apt-cache showsrc package

[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ další ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.11 - srpen 2005

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Přeložil Aleš Nosek noseka1@centrum.cz