Akce Zpět Balík Řešitel Hledat Volby Pohledy Nápověda
f10: Menu ?: Nápověda q: Konec u: Aktualizace g: Stažení/Instalace
        Balíky              Řešení závislostí
 --\ Odstranit následující balíky:
  gnome-desktop-environment       [1:2.10.2.3 (unstable, testing, now)]

[2(2)/...] Návrh odstranit 1
e: Prozkoumat !: Použít .: Další ,: Předchozí