Product SiteDocumentation Site

4. Struktura książki

This book is built around a case study providing both support and illustration for all topics being addressed.
Rozdział 1 skupia się na prezentacji projektu Debiana, bez zwracania uwagi na aspekty techniczne, oraz opisuje jego cele i organizację. Te kwestie są ważne, ponieważ definiują ogólne ramy, które w innych rozdziałach zostaną wypełnione bardziej konkretnymi informacjami.
Rozdziały 2 i 3 dostarczają szerokiego szkicu studium przypadku. W tym miejscu początkujący czytelnicy mogą poświęcić trochę czasu na przeczytanie Dodatku B, gdzie znajdą krótki kurs wyrównawczy, wyjaśniający wiele podstawowych pojęć informatycznych, jak również pojęć nieodłącznych z systemami Unix.
Aby przejść do właściwego tematu, zaczniemy naturalnie od procesu instalacji (Rozdział 4). Rozdziały 5 i 6 zaprezentują podstawowe narzędzia, których używa każdy administrator Debiana, np. te z rodziny APT, w dużej mierze odpowiedzialne za doskonałą reputację dystrybucji. Te rozdziały nie są w żaden sposób zarezerwowane dla profesjonalistów, ponieważ każdy jest administratorem we własnym domu.
Rozdział 7 będzie ważnym wtrąceniem, gdyż opisuje sposoby efektywnego korzystania z dokumentacji i szybkiego zrozumienia problemów w celu ich rozwiązania.
Następne rozdziały będą bardziej szczegółowymi opisami systemu, zaczynając od infrastruktury i usług ((Rozdziały od 8 do 10)). Idąc dalej — docieramy do programów użytkownika w Rozdziale 13. Rozdział 12 dotyczy bardziej zaawansowanych tematów, które najbardziej dotyczą administratorów dużej ilości komputerów (włączając w to serwery), podczas gdy Rozdział 14 jest krótkim wprowadzeniem do szerszej tematyki bezpieczeństwa komputerów i dostarcza kilku rozwiązań potrzebnych do tego, aby uniknąć większości problemów.
Rozdział 15 jest dla administratorów, którzy chcą pójść o krok dalej i tworzyć własne pakiety Debiana.
The present version is already the ninth edition of the book (we include the first four that were only available in French). This edition covers version 10 of Debian, code-named Buster. Among the changes, Debian now supports UEFI Secure Boot, providing some extra safety against attacks on the boot infrastructure, and making it easier to install Debian on new computers where Secure Boot is usually enabled by default. Again at the security level, AppArmor, a Mandatory Access Control system that regulates what various applications are allowed to perform, is now enabled by default. All included packages have obviously been updated, including the GNOME desktop, which is now in its version 3.30.
Dodaliśmy kilka notatek i uwag w uzupełnieniach. Spełniają one wiele zadań: mają zwrócić uwagę na trudne miejsce, uzupełnić notatkę w studium przypadku, definiować pewne terminy lub służyć jako przypomnienia. Oto lista najczęściej występujących uzupełnień: