Varoitus! Tämä suomennos on liian vanha, katso mieluummin alkuperäistä sivua.

Vanhentuneet oppaat

Historialliset oppaat

Alla mainitut dokumentit on kirjoitettu kauan sitten eivätkä ne ole ajan tasalla tai ne on kirjoitettu Debianin edellisille versioille ja niitä ei ole päivitetty vastaamaan nykyisiä versioita. Niiden sisältämä tieto on vanhentunutta, mutta ne saattavat kuitenkin kiinnostaa joitakin.

Käyttäjien oppaat

dselect-perusteita aloittelijoille (englanninkielinen)

Tämä dokumentti kertoo dselect-ohjelman käytöstä ensikertalaisille, ja sen tarkoituksena on auttaa Debian-asennuksen onnistumisessa. Se ei pyri selittämään kaikkea, joten kun törmäät ensi kertaa dselect:iin, käytä ohjelman ohjetta apunasi.

Kirjoittajat: Stéphane Bortzmeyer
Ylläpitäjä: (?)
Tila: pysähdyksissä: aptitude on korvannut dselectin Debianin pakettihallinnan vakiokäyttöliittymänä
Saatavuus:
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Käyttäjän opas (englanninkielinen)

Tämä käyttöopas on uudelleen muotoiltu Progeny-käyttöopas. Sisältö on muutettu vastaamaan normaalia Debian-järjestelmää.

Yli 300 sivua sisältävä opas Debian-järjestelmän käytön aloittamisesta graafisen- ja tekstikäyttöliittymän kautta.

Kirjoittajat: Progeny Linux Systems, Inc.
Ylläpitäjä: Osamu Aoki (青木 修)
Tila: Sellaisenaan käyttökelpoinen opas. Kirjoitettu woodylle, vanhentunut.
Saatavuus:
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-pikaohje (englanninkielinen)

Tämä opas on tarkoitettu uudelle Linux-käyttäjälle, asennuksen jälkeen tapahtuvaan Linuxiin tutustumiseen, tai uudelle Linux-käyttäjälle joka käyttää jonkun muun ylläpitämää järjestelmää.

Kirjoittajat: Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, Ivan E. Moore II
Toimittajat: Havoc Pennington
Ylläpitäjä: (?)
Tila: pysähdyksissä; kesken; korvautunut mahdollisesti Debian-hakuteoksella
Saatavuus: ei vielä valmis
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian GNU/Linux: Asennus- ja käyttöohje (englanninkielinen)

Käyttöopas, suunnattu loppukäyttäjälle.

Kirjoittajat: John Goerzen, Ossama Othman
Toimittajat: John Goerzen
Tila: valmis (käsittelee potato-julkaisua)
Saatavuus: Debian-paketti (arkistoitu) debian-guide

Debian-käyttäjän hakuteos (englanninkielinen)

Tämä opas tarjoaa ainakin yleiskuvan kaikesta mitä käyttäjän tulisi tietää Debian GNU/Linux-järjestelmästään (esim. X:n asetukset, verkon konfigurointi, levykeaseman käyttö jne.). Sen tarkoituksena on kaventaa Debian Tutorialin ja pakettien mukana tulevien yksityiskohtaisten man- ja infosivujen välistä kuilua.

Sen tarkoituksena on myös antaa jonkinlainen idea komentojen yhdistelystä, yleisen Unix-periaatteen mukaisesti, asiat voidaan aina tehdä useammalla kuin yhdellä tavalla.

Kirjoittajat: Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington, Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer
Toimittajat: Thalia L. Hooker, Oliver Elphick
Ylläpitäjä: (?)
Tila: pysähdyksissä ja melko keskeneräinen; korvautunut mahdollisesti Debian-hakuteoksella
Saatavuus:
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-järjestelmän ylläpitäjän opas (englanninkielinen)

Tämä dokumentti on mainittu Policy-manualin esittelyssä. Se kattaa kaikki Debian-järjestelmän ylläpitoon liittyvät näkökulmat.

Kirjoittajat: Tapio Lehtonen
Ylläpitäjä: (?)
Tila: pysähdyksissä; kesken; korvautunut mahdollisesti Debian-hakuteoksella
Saatavuus: ei vielä saatavilla
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-verkon ylläpitäjän opas (englanninkielinen)

Tämä opas kattaa kaikki Debian-järjestelmän verkon ylläpitoon liittyvät näkökulmat.

Kirjoittajat: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II
Ylläpitäjä: (?)
Tila: pysähdyksissä; kesken; korvautunut mahdollisesti Debian-hakuteoksella
Saatavuus: ei vielä saatavilla
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Linux-keittokirja (The Linux Cookbook)

Kädestä pitävä opas Debian GNU/Linux -järjestelmään opettaa käytön jokapäiväisissä toimissa yli 1 500 reseptin avulla. Aiheina ovat tekstin, kuvien ja äänen käsittelystä tuottavuuteen ja verkkoasioihin asti. Kuten ohjelmisto, josta kirja kertoo, myös itse kirja on tekijänoikeudella avattu ja sen lähdekoodi on saatavilla.

Kirjoittajat: Michael Stutz
Tila: julkaistu; kirjoitettu woodylle, vanhentunut
Saatavuus: Debian-paketti (arkistoitu) linuxcookbook

tekijältä

APT HOWTO (englanninkielinen)

Tämä opas pyrkii olemaan nopea mutta täydellinen tietolähde APT-järjestelmästä ja sen ominaisuuksista. Sisältää paljon tietoa APT:n pääasiallisista käyttötarkoituksista ja lukuisia esimerkkejä.

Kirjoittajat: Gustavo Noronha Silva
Ylläpitäjä: Gustavo Noronha Silva
Tila: valmis
Saatavuus: Debian-paketti (arkistoitu) apt-howto
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.

Euro-tuki Debian GNU/Linuxissa (englanninkielinen)

Tämä dokumentti käsittelee Debian GNU/Linux-käyttöjärjestelmän euro-tukeen liittyviä asioita ja opastaa kuinka järjestelmän ja sovellusten asetukset määritellään oikein tätä tarkoitusta varten.

Kirjoittajat: Javier Fernández-Sanguino Peña
Tila: valmis
Saatavuus: Debian-paketti euro-support
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.

Kehittäjien oppaat

Dpkg-opas (englanninkielinen)

Dokumentti dpkg:n sisimmästä, ja siitä kuinka kirjoittaa uusia paketinhallintatyökaluja dpkg-kirjastoja käyttäen. Tämä lienee käyttökelpoinen vain rajatulle käyttäjäjoukolle.

Kirjoittajat: Klee Dienes
Tila: pysähdyksissä
Saatavuus: Debian-paketti (arkistoitu) dpkg-doc HTML-versio

Esittely: Debian-paketin tekeminen (englanninkielinen)

Esittely siitä kuinka luodaan .deb-paketti, käyttämällä debmake-ohjelmaa.

Kirjoittajat: Jaldhar H. Vyas
Tila: pysähdyksissä, vanhentunut, tilalle tullut New Maintainers' Guide
Saatavuus: HTML-dokumentti

Debian-ohjelmoijan opas (englanninkielinen)

Avustaa uusia kehittäjiä luotaessa paketteja Debian GNU/Linux-järjestelmälle.

Kirjoittajat: Igor Grobman
Tila: vanhentunut, tilalle tullut Uuden ylläpitäjän opas
Saatavuus:
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debianin pakettiopas (englanninkielinen)

Tämä opas kertoo Debianin binääri- ja lähdekoodipakettien luomiseen liittyvistä teknisistä näkökohdista. Se dokumentoi myös dselect:in ja sen hakutoimintoskriptien välistä liittymää. Se ei käsittele Debian-projektin linjausten vaatimuksia, ja olettaa dpkg:n toimintojen tuntemista järjestelmän ylläpitäjän näkökulmasta.

Kirjoittajat: Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz
Tila: Osat jotka olivat de facto-käytäntöä yhdistettiin äskettäin debian-policy-oppaaseen.
Saatavuus: Debian-paketti (arkistoitu) packaging-manual

Esittely kansainvälistämiseen (englanninkielinen)

Tämä dokumentti käsittelee lokalisoinnin (l10n, localization), kansainvälistämisen (i18n, internationalization) ja monikielisyyden (m17n, multilingualization) perusideoita ja ohjeita ohjelmoijille ja pakettien ylläpitäjillle.

Tämän dokumentin tavoitteena on parantaa pakettien i18n-tukea ja tehdä Debianista yhä kansainvälisempi jakelu. Kaikista maailman kolkista tuleva apu on tervetullutta, sillä alkuperäinen kirjoittaja puhuu japania ja tämä dokumentti käsittelisi japanisointia (j10n, Japanization) jollei apua olisi saatu muita kieliä puhuvilta.

Kirjoittajat: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Ylläpitäjä: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Tila: kehityksen alla
Saatavuus: ei vielä valmis
Viimeisin versio:

Tuorein SGML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Kuinka ohjelmistokehittäjät voivat jakaa tuotteitaan suoraan .deb-formaatissa (englanninkielinen)

Tämän dokumentin tarkoitus on selittää perusteet siitä, kuinka ohjelmistokehittäjät voivat integroida tuotteensa Debianiin, millaisia eri tilanteita tulee riippuen tuotteiden lisensseistä ja kehittäjien valinnoista ja mitkä ovat eri vaihtoehdot. Tämä ei selitä kuinka paketteja luodaan, mutta linkittää dokumentteihin, joissa kerrotaan se kerrotaan.

Sinun kannattaa lukea tämä, jos laajempi kuva Debian-pakettien luomisesta ja jakelusta (ja mahdollisesti myös lisäämisestä Debian-jakeluun) ei ole tuttu.

Kirjoittajat: Aaron Isotton
Ylläpitäjä: Aaron Isotton
Tila: valmis (?)
Saatavuus:
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian XML/SGML -linja (englanninkielinen)

Alilinjaus Debian-paketeille, jotka tarjoavat ja/tai hyödyntävät XML- tai SGML-resursseja.

Kirjoittajat: Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo
Tila: käynnistysvaiheessa, mukaan liitetään nykyinen SGML-linja sgml-base-doc:ista ja uutta materiaalia XML-luetteloinnin hallintaan
Saatavuus:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


DebianDoc-SGML Markup-opas

Dokumentit debiandoc-sgml-järjestelmälle, sisältää parhaat käytännöt ja vinkit ylläpitäjille. Tulevat versiot sisältävät vihjeitä Debian-pakettien dokumenttien helpompaan ylläpitoon ja tekoon, ohjeita dokumenttien käännösten järjestelyyn ja muuta hyödyllistä tietoa. Katso myös vika #43718.

Kirjoittajat: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Ylläpitäjä: Ardo van Rangelrooij
Tila: valmis
Saatavuus: Debian-paketti debiandoc-sgml-doc

Tuorein SGML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.

Sekalaiset oppaat

Debian META-opas (englanninkielinen)

Tämä opas kertoo käyttäjälle mistä löytää dokumentin, joka vastaa hänen kysymyksiinsä.

Kirjoittajat: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick
Ylläpitäjä: (?)
Tila: suunnitteilla
Saatavuus: ei vielä valmis, ylläpito ilmeisesti lopetettu
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-kirjaehdotuksia

Luettelo kirjoista Debian-käyttäjien tai ylläpitäjien huomioitavaksi.

Kirjoittajat: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Tapio Lehtonen
Ylläpitäjä: ?
Tila: suunnitteilla
Saatavuus: ei vielä valmis
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-sanasto

Olen ollut pitkään sitä mieltä että tarvitsemme Debian-sanaston. Tällä projektilla on todellakin oma kummallinen kielensä. Ehkä voisimme laittaa jonnekin www-lomakkeen niin että ihmiset voisivat lähettää uusia termejä ja määrittelyjä niille aina kun niitä ilmenee.

Kirjoittajat: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick
Ylläpitäjä: ?
Tila: suunnitteilla
Saatavuus: keskeneräinen
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.

Paketit dict-vera ja dict-foldoc sisältävät runsaasti Debianiin liittyvien termien ja lyhenteiden määritelmiä.


Potaton asennus-KUINKA
Epävirallinen asennusohje Debianin julkaisulle 2.2 (koodinimeltään potato).

Debian-repository-HOWTO

Tämä dokumentti selittää kuinka Debian-pakettivarastot toimivat, kuinka sellaisia luodaan ja kuinka ne lisätään sources.list:n oikein.

Kirjoittajat: Aaron Isotton
Ylläpitäjä: Aaron Isotton
Tila: valmis (?)
Saatavuus:
Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.