Förlegad dokumentation

Historiska dokument

De dokument som listas nedan skrevs antingen för väldigt länge sedan och är inte uppdaterade eller har skrivits för tidigare versioner av Debian och har inte uppdaterats till aktuella versioner. Information i dessa dokument är gammal, men kan ändå vara av intresse för någon.

Användaroriented dokumentation

dselect-dokumentation för nybörjare

Denna fil dokumenterar dselect för förstagångsanvändare och är tänkt som en hjälp till att installera Debian framgångsrikt. Den försöker inte förklara allt, så när du möter dselect för första gången, arbeta med hjälp av hjälpskärmarna.

Författare: Stéphane Bortzmeyer
Ansvarig: (?)
Status: avstannad: aptitude har ersatt dselect som Debians standardpakethanteringsgränssnitt
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Användarguide

Denna Användarguide är inget annat än en omformatterad Användarguide för Progeny. Innehållet har anpassats till Debians standardsystem.

Över 300 sidor med en bra genomgång kring hur man börjar använda Debiansystemet från GUI-skrivbord och skalkommandoraden.

Författare: Progeny Linux Systems, Inc.
Ansvarig: Osamu Aoki (青木 修)
Status: Användbar som en genomgång. Skriven för Woody-utgåvan, blir alltmer utdaterad.
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debiangenomgång

Denna manual är riktad till en ny Linuxanvändare, för att hjälpa denna att bekanta sig med Linux efter att de har installerat det, eller till en ny Linuxanvändare på ett system som någon annan administrerar.

Författare: Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, Ivan E. Moore II
Redaktörer: Havoc Pennington
Ansvarig: (?)
Status: avstannad; ofullständig; förmodligen ersatt av Debianreferens
Tillgänglighet: inte komplett
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debian GNU/Linux: Guide till installation och användning

En manual riktad till slutanvändaren.

Författare: John Goerzen, Ossama Othman
Redaktörer: John Goerzen
Status: färdig (men för potato)
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) debian-guide

Debians användarreferensmanual

Denna manual tillhandahåller åtminstone en överblick kring allt en användare bör veta om sitt Debian GNU/Linux-system (d.v.s. sätta upp X, hur man konfigurerar nätverket, kommer åt disketter, etc.). Det är menat att fylla glappet mellan Debiangenomgången och de detaljerade manual- och infosidor som följer med varje paket.

Den är också menad att ge en idé om hur man kombinerar kommandon, i linje med den generella Unixprincipen att det finns alltid mer än ett sätt att göra det.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington, Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer
Redaktörer: Thalia L. Hooker, Oliver Elphick
Ansvarig: (?)
Status: avstannad och ganska ofullständig; förmodligen utdaterad av Debianreferensen
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debiansystemadministratörsmanual

Detta dokument nämns i introduktionen till policymanualen. Det täcker alla systemadministrationsaspekter av ett Debiansystem.

Författare: Tapio Lehtonen
Ansvarig: (?)
Status: avstannad; ofullständig; förmodligen utdaterad av Debianreferensen
Tillgänglighet: ännu inte tillgänglig
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debiannätverksadministratörsmanual

Denna manual täcker alla nätverksadministrationsaspekter av ett Debiansystem.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II
Ansvarig: (?)
Status: avstannad; ofullständig; förmodligen utdaterad av Debianreferensen
Tillgänglighet: ännu inte tillgänglig
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


The Linux Cookbook

En referensguide till Debian GNU/Linux-systemet som visar, med hjälp av fler än 1500 recept, hur man använder det för allehanda daliga aktiviteter – från arbete med text, bilder och ljud till produktivitets- och nätverksfrågor. Precis som den mjukvara boken beskriver, är den copyleft och dess källkod finns tillgänglig.

Författare: Michael Stutz
Status: publicerad; skriven för woody, börjar bli utdaterad
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) linuxcookbook

från författaren

APT HOWTO

Denna manual försöker vara en snabb men komplett informationskälla om APT-systemet och dess funktioner. Den innehåller mycket information om huvudanvändingsområdena för APT och flera exempel.

Författare: Gustavo Noronha Silva
Ansvarig: Gustavo Noronha Silva
Status: färdig
Tillgänglighet: Debianpaketet apt-howto
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.

Eurostöd i Debian GNU/Linux

Detta dokument beskriver de problem som är relaterade till eurostöd i Debian GNU/Linux, och tillhandahåller en guide för hur man konfigurerar ett system och dess applikationer för detta ändamål på ett korrekt sätt.

Författare: Javier Fernández-Sanguino Peña
Status: färdig
Tillgänglighet: Debianpaketet euro-support
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.

Utvecklardokumentation

Dpkg Internals Manual

Dokumentation om de inre delarna i dpkg, och informatino om hur man skriver nya verktyg för pakethantering med hjälp av dpkg-biblioteken. Denna dokumentation är användbar endast för en begränsad publik.

Författare: Klee Dienes
Status: avstannad
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) dpkg-doc HTML online

Introduktion: Att göra ett Debianpaket

Introduktion om hur man gör en .deb med hjälp av debmake.

Författare: Jaldhar H. Vyas
Status: avstannad, utdaterad av Debian New Maintainers' Guide
Tillgänglighet: HTML online

Debianprogrammerarens manual

Hjälper nya utvecklare att skapa ett paket för Debian GNU/Linux-systemet.

Författare: Igor Grobman
Status: utdaterad av New Maintainers' Guide
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debians paketeringshandbok

Denna handbok beskriver de tekniska aspekterna vad gäller att skapa binär- och källkodspaket för Debian. Den beskriver även gränssnittet mellan dselect och dess åtkomstskript. Den hanterar inte Debianprojektets policykrav, och förutsätter förtrogenhet med dpkgs funktioner från systemadministratörens synvinkel.

Författare: Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz
Status: Delar som var de facto-policy flyttades nyligen in i debian-policy.
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) packaging-manual

Blandad dokumentation

Debians META-manual

Denna manual berättar för användaren var hon bör söka efter dokument som täcker hennes frågor.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick
Ansvarig: (?)
Status: planerad
Tillgänglighet: ännu inte klar, verkar ouppdaterad
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debianbokförslag

En lista över böcker av värde för Debiananvändare eller -utvecklare.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Tapio Lehtonen
Ansvarig: ?
Status: planerad
Tillgänglighet: ännu inte klar
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.


Debianordlista

Jag har under en längre tid tänkt att vi behöver en Debianordlista. Projektet har definitivt sitt eget ordförråd. Kanske kunde vi sätta upp ett WWW-formulär någonstans så att man kan sända in nya termer och definitioner i takt med att de stöter på dem.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick
Ansvarig: ?
Status: planerad
Tillgänglighet: inte klar
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.

Paketen dict-vera och dict-foldoc innehåller definitioner av en stor mängd Debianrelaterade termer och förkortningar.


Potatoinstallation HOWTO
Inofficiella installationsinstruktioner för Debians utgåva 2.2 (kodnamn Potato).

Guide till Debianarkiv

Detta dokument förklarar hur Debianarkiv fungerar, hur man skapar dem, samt hur man lägger dem till sources.list på rätt sätt.

Författare: Aaron Isotton
Ansvarig: Aaron Isotton
Status: klar (?)
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Subversion-förrådet.