Linux World Conference and Expo

När: 1-4 mars
Var: San Jose Convention Center, San Jose, CA
Ytterligare information: http://www.linuxworldexpo.com/

Detta är Linux World Expo. Konferensen hålls mellan 1-4 mars, och utställningen mellan 2-4 mars.

Debians involvering

Linuxworld har donerat en monter till Debian på detta evenemang. Vi kommer att visa upp maskinvara, dela ut våra cd-skivor och utföra demonstrationer. Frivilliga att bemanna montern behövs fortfarande.

Kontactinformation:
Jim Donovan
jim_donovan@idg.com
Sales Manager
508.424.4814

Huvudsamordnare: Joey Hess