Linux@work

När: 27 september 1999
Var: Frankfurt, Tyskland
Ytterligare information: http://www.ltt.de/linux_fra.html

Denna mässa är dedicerad till affärsfolk som antingen planerar eller inte planerar att använda Linux. Några speciallösningar kommer visas, såväl som generella projekt (SuSE, Red Hat).

Debians involvering

Joey har organiserat en gratis monter för Debian, där han tillsammans med en vän demonstrerar Debian och LVM på Linux.

Huvudsamordnare: Martin Schulze