Open Source Workshop

När: 14-15 december
Var: Berlin, Tyskland
Ytterligare information: http://user.cs.tu-berlin.de/~tron/oss/

Open Source Workshop är en del av de kurser som ges vid Berlins tekniska universitet. De är avsedda som forum för representanter från staten, företag och forskningen. De är en del av kursen "Open Source Software: Models for Development and Enterprise", och täcker i december ämnet "utvecklingsmodeller".

Debians involvering

Frank Ronneburg och Martin "Joey" Schulze från Debian kommer att tala om Debianprojektet som ett ledande och stort projekt i denna sektor. Speciella kommentarer kommer att ges vad gäller ämnen som tagits upp i An introduction to Open Source Software Development

Huvudsamordnare: Martin Schulze

Relaterade länkar