Chaos Communications Congress

När: 27-29 december
Var: Berlin, Tyskland
Ytterligare information: http://www.ccc.de/congress/

Som alla år äger Chaos Communications Congress rum i december 2000, såsom varande den årliga kongressen för Chaos Computer Club (ccc). Kongressen erbjuder föreläsningar och seminarier på flera områden, såsom informationsteknik, IT-säkerhet, Internet, kryptografi och allmänt en kritisk-kreativ attityd vad gäller teknik.

Debians involvering

David Spreen berättar om Debianprojektet, fri programvara, filosofi och implementation. Föredraget bör ge en introduktion till Debian, och även inspirera nya människor vad gäller Debians idéer och arbetsområden. Dessutom kommer möjliga problem och lösningar med filosofin att demonstreras.

Huvudsamordnare: David Spreen