Linux@work Amsterdam

När: 15 juni
Var: Amsterdam, Nederländerna
Ytterligare information: http://www.ltt.de/linux_at_work.2001/amsterdam.shtml

Linux@work är ett antal fria utställningar/konferenser som täcker igångtagandet av Linux i företagsmiljöer.

Debians involvering

Debianprojektet kommer att närvara med en monter och demonstrera Debian GNU/Linux-distributionen.

Huvudsamordnare: Anne Bezemer

Relaterade länkar