Linuxdagarna

När: 24-25 oktober
Var: Luxemburg
Ytterligare information: http://www.linuxday.lu/

Målet med Linuxdagarna är att befrämja och stöda öppen källkods- och fri programvarurörelsen. Grundidén hos öppen källkod/fri programvara är att utvecklare runt världen distribuerar, ändrar och testar sin programvara via Internet, vilket får till resultat produkter som ofta överträffar kommersiell programvaras kvalitet. Kraften och den samlade kunskapen hos öppen källkod-/fri programvaru-miljön försäkrar att ny funktionalitet implementeras mycket snabbt och att fel rättas så fort de upptäcks. För att främja idén bakom öppen källkod/fri programvara och ge den till den luxemburgska publiken organiserar en grupp forskare från Centre de Recherche Public Henri Tudor i samarbete med Linuxanvändargruppen Luxemburg de första Linuxdagarna i Luxemburg. De kommer bestå av två dagar med presentationer och diskussioner, uppdelade i en företagsdel och en teknisk del.

Debians involvering

Oliver Loch kommer hålla ett föredrag om Debian GNU/Linux och Debianprojektet, vilket ger en introduktion till filosofin bakom projektet och operativsystemet.

Huvudsamordnare: Martin "Joey" Schulze

Relaterade länkar