Internationella Linuxkongressen 2001

När: 28-30 november
Var: Enschede, Nederländerna
Ytterligare information: http://www.linux-kongress.org/

Internationella Linuxkongressen är Europas enda utvecklarkongress vars mål är Linuxmiljön. Populära teman har alltid varit utveckling av kärna och drivrutiner, såväl som gränssnitt mot professionell programvara. Detta års kongress äger rum vid Twenteuniversitetet i Nederländerna.


Debians involvering

Debianprojektet har erbjudits att hålla en studiegrupp och driva en monter under kongressen. Studiegruppen äger rum onsdag mellan klockan 12-18 och kommer innehålla både tekniska och politiska frågor om Debianprojektet. Dock kommer innehållet huvudsakligen styras av vad publiken vill veta. Studiegruppen kommer att hållas av Martin "Joey" Schulze och andra Debianutvecklare. Thomas Lange kommer hålla ett föredrag om den helautomatiserade installationen (FAI, Fully Automatic Installation), vilket kommer äga rum torsdag 11:30-12:15.

Vi kommer troligen gå ut på middag på onsdag och delta i de sociala evenemangen på Linuxkongressen på torsdagskvällen. Du får gärna möta oss där.

Huvudsamordnare: Martin Schulze

Relaterade länkar