Linuxdays

När: 1-3 oktober
Var: Luxemburg
Ytterligare information: http://www.linuxday.lu/

Målet med Linuxdagarna är att befrämja och stöda öppen källkod- och fri programvarurörelsen. Grundidén hos öppen källkod/fri programvara är att utvecklare runt världen distribuerar, ändrar och testar sin programvara via Internet, vilket får till resultat produkter som ofta överträffar kommersiell programvaras kvalitet. Kraften och den samlade kunskapen hos öppen källkod-/fri programvaru-miljön försäkrar att ny funktionalitet implementeras mycket snabbt och att fel rättas så fort de upptäcks. För att främja idén bakom öppen källkod/fri programvara och ge den till den luxemburgska publiken organiserar en grupp forskare från Centre de Recherche Public Henri Tudor i samarbete med Linuxanvändargruppen Luxemburg de andra Linuxdagarna i Luxemburg.

Debians involvering

Debianprojektet har inbjudits att delta i detta evenemang och demonstrera operativsystemet i en monter. Dessutom kommer Andreas Tille hålla ett föredrag om underprojektet Debian-Med och ytterligare ett föredrag om interna projekt inom Debian.

Huvudsamordnare: Andreas Tille

Relaterade länkar