Handhelds Developers Conference

När: 4 april
Var: Cambridge, MA, Förenta staterna
Ytterligare information: http://handhelds.org/hdc.html

En tvådagarskonferens för utvecklare som arbetar på Linuxbaserade handhållna datorplattformar, av vilka många kör distributioner som bygger på Debian.


Debians involvering

Bdale Garbee kommer hålla ett föredrag om hur utvecklingen fungerar i Debian, med målet att hjälpa folket bakom handhelds.org att upprätthålla en bra arbetsrelation med Debian.

Huvudsamordnare: Bdale Garbee