Informationsdagar för fri informationsteknik

När: 9-10 maj
Var: Innsbruck, Österrike
Ytterligare information: http://wuv.uibk.ac.at/programm/sose03/2003-10-05_ifit_2003.html

IFIT är en tvådagarskonferens som hålls av WuV, en lokal arbetsgrupp vid Universitet i Innsbruck, LUG Tirol samt flera intresserade personer.


Debians involvering

Debianprojektet kommer närvara med en monter där flera Debiananknutna personer kommer närvara. Martin ”Joey” Schulze kommer också hålla två föredrag om ”community-based development using Debian as example” samt ”The future of free IT in the society”. Daniel ”con-fuse” K. Gebhart kommer dessutom organisera en nyckelsigneringsfest direkt efter ett föredrag om GnuPG som hålls av Martin ”maxx” Würtele.

Huvudsamordnare: Christoph Siess

Relaterade länkar