Webb.it 2003

När: 9-11 maj
Var: Padova, Italien
Ytterligare information: http://www.webb.it/

Webb.it är den största italienska mötesplatsen för datorer och teknik för både hobbyister och professionella. Webb.it är ett evenemang tillägnat utveckling av programvara och programmering, webbdesign och grafik, nya medier, maskinvara, nätverk och även marknadsföring och affärer.

Omkring 1000 ”residenta” deltagare kommer närvara på Webb.it med sina datorer, och kommer leva och sova på Arenan, alltid anslutna till höghastighets-intranätet, med 156 Mbit/s-anslutning till Internet. Andra kommer vara där för att delta på någon av de över 300 seminarierna (WebbitEdu), vilka organiseras av programvaru- och maskinvaruföretag och användarföreningar. Andra besöker kommer bara för att vara på området utanför arenan där sponsorer och olika företag kommer ha sina montrar (WebbitPro).


Debians involvering

Debian kommer närvara med lite utrymme i fri programvaru-ön, ett stort område som byggs upp av två WebbitCon-öar, med två seminarierum (med stora plasmaskärmar), åtta minimontrar (Debian kommer ha en) och omkring 60 nätverksanslutna platser för besökare och Debiananvändare.

Några Debianutvecklare och -entusiaster kommer närvara på mässan för att installera GNU/Linux på besökarnas maskiner och hjälpa de som vill byta från stängda system till fri programvara. Sent omsider är detta ytterligare en möjlighet att koppla namn och e-postadresser till ansikten och personligheter. Debianutvecklare kommer även hålla några föredrag och demonstrationer i seminarieutrymmet på Ön.

Huvudsamordnare: Federico Di Gregorio

Relaterade länkar