LinuxTag

När: 10-13 juli
Var: Karlsruhe, Tyskland
Ytterligare information: http://www.linuxtag.org/

LinuxTag (Linuxdagen) är den största och viktigaste mässan och konferensen i Europa som avhandlar fri programvara och GNU/Linux. För tre år sedan intresserade evenemanget över 17.000 besökare (15.000 personer år 2001). Mottot är Där .com möter .org. LinuxTag kombinerar både ett ”community”-evenemang och en professionell mässa med stora mängder kommersiella företag och ett högkvalitativt gratis konferensprogram.

Debians involvering

Debian kommer närvara med en monter. Den kommer att vara placerad i mitten av det reguljära utställningsområdet tillsammans med företagsmontrar. Sent omsider är detta ytterligare en möjlighet att koppla namn och e-postadresser till ansikten och personligheter. Distributionen kommer köras på flera olika maskinvaruplattformar och många utvecklare kommer närvara i montern.

En endagskonferens, kallad Debiandag, kommer hållas på fredagen, med inriktning mot utvecklare och intresserade användare. Dessuton kommer Andreas Tille hålla ett ”BoF”-arbetspass som diskuterar sätt att bättre integrera Knoppix i Debian.

Huvudsamordnare: Andreas Müller

Relaterade länkar