Linuxdays

Hvornår: 6.-8. november
Hvor: Luxembourg
Yderligere oplysninger: http://www.linuxday.lu/

Formålet med Linuxdays er at fremme og støtte Open Source- og fri software-bevægelserne. Grundideen med Open Source og fri software er, at udviklere rundt omkring i verden distribuerer, ændrer og tester deres programmer via Internet, hvilket ofte giver produkter af en højere kvalitet end kommercielle programmer.

For at fremme ideen med Open Source og fri software, og for at gøre offentligheden i Luxembourg bekendt med det, organiserer en gruppe forskere fra Centre de Recherche Public Henri Tudor sammen med Linux User Group Luxembourg den trejde Linuxdays-begivenhed i Luxembourg.


Debians involvering

Andreas Tille vil holde et foredrag om "skræddersyede Debian-distributioner" og bemande en stand sammen med andre Debian-folk.

Hovedkoordinator: Andreas Tille