Linuxdays

När: 6-8 november
Var: Luxemburg
Ytterligare information: http://www.linuxday.lu/

Målet med Linuxdagarna är att befrämja och stöda öppen källkod- och fri programvarurörelsen. Grundidén hos öppen källkod/fri programvara är att utvecklare runt världen distribuerar, ändrar och testar sin programvara via Internet, vilket får till resultat produkter som ofta överträffar kommersiell programvaras kvalitet.

För att främja idén bakom öppen källkod/fri programvara och ge den till den luxemburgska publiken organiserar en grupp forskare från Centre de Recherche Public Henri Tudor i samarbete med Linuxanvändargruppen Luxemburg de tredje Linuxdagarna i Luxemburg.


Debians involvering

Andreas Tille kommer hålla ett föredrag om ”Skräddarsydda Debiandistributioner” och driva en monter tillsammans med fler från Debian.

Huvudsamordnare: Andreas Tille