Open Source World Conference

När: 18-20 februari
Var: Malaga, Spanien
Ytterligare information: http://www.opensourceworldconference.com/

Open Source World Conference är ett internationellt forum för presentation och diskussion av tekniska frågor, program och kommersiella tillämpningar av programvara med öppen källkod.


Debians involvering

Som en del av Open Source World Conference kommer ett Debianmöte att hållas där man kommer att arbeta på Debians skräddarsydda distributioner. Representanter från flera Debianbaserade distributioner, bl.a Skolelinux och Guadalinex, kommer att närvara på mötet, likaså flera tidigare och den nuvarande projektledaren för Debian.

Huvudsamordnare: Teo Ruiz

Relaterade länkar