Wizards of OS

Hvornår: 10.-12. juni
Hvor: Berlin, Tyskland
Yderligere oplysninger: http://wizards-of-os.org/

Wizards of OS er en konference med det formål at diskutere aktuelle emner vedrørende fri software, styresystemer, ophavsret og "Knowledge Order of Digital Media".


Debians involvering

Debian-projektet vil passe en stand på udstillingsområdet. Der vil også være en nøglesigneringsfest.

Hovedkoordinator: Alexander Schmehl