Wizards of OS

När: 10-12 juni
Var: Berlin, Tyskland
Ytterligare information: http://wizards-of-os.org/

Wizards of OS är en konferens tänkt att diskutera aktuella ämnen inom fri programvara, operativsystem, upphovsrätt och Knowledge Order of Digital Media.


Debians involvering

Debianprojektet kommer driva en monter i mässområdet. Dessutom kommer det anordnas en nyckelsigneringsfest.

Huvudsamordnare: Alexander Schmehl