Free Software Bazaar (SANE)

När: 29 september
Var: RAI Centre, Amsterdam, Nederländerna
Ytterligare information: http://www.nluug.nl/events/sane2004/bazaar.html

Free Software Bazaar är en del av 2004 års SANE-konferens och utgör en brygga mellan handledningar och konferensen. Den kan besökas gratis, även om du inte deltar vid SANE i övrigt. Richard Stallman kommer också besöka SANE på denna dag.


Debians involvering

Debianprojektet och dess underprojektet Agnula kommer närvara med en monterby, vilken tillhandahålls gratis av SANEs organisatörer.

Huvudsamordnare: Jama Poulsen

Relaterade länkar