LinuxWorld Expo Frankfurt 2004

När: 26-28 oktober
Var: Frankfurt, Tyskland
Ytterligare information: http://www.linuxworldexpo.de/

Denna mässa är huvudsakligen inriktat mot affärsfolk. Det kommer inte förekomma några öppna föredrag (förutom vissa grundtal), men men det kommer finnas en .Org-paviljong för projekt och liknande. Om du registrerar tillräckligt tidigt kan du besöka mässan, grundtalen och .org-sessionerna gratis.


Debians involvering

Debianprojektet, dess underprojekt Skolelinux/Debian-Edu samt det Debianbaserade X-Box-Linuxprojektet kommer närvara med montrar i .org-paviljongen och visa sina distributioner. Inom .org-sessionerna kommer det hållas föredrag om Debian Sarge och om X-Box-Linux.

Huvudsamordnare: Alexander Schmehl

Relaterade länkar