Chaos Communications Congress

När: 27-29 december
Var: Berlin, Tyskland
Ytterligare information: http://www.ccc.de/congress/

Precis som alla år äger Chaos Communication Congress rum i december som Chaos Computer Club:s (CCC) årliga kongress. Kongressen erbjuder föreläsningar och seminarier på flera ämnen, bland annat informationsteknik, IT-säkerhet, Internet, kryptografi och i allmänhet en kritisk-kreativ attityd gentemot teknik.

Debians involvering

Debianprojektet kommer driva en monter i hackcentret tillsammans med Skolelinux.

Huvudsamordnare: Nico Golde