Linuxdays

När: 25-26 januari
Var: Luxemburg
Ytterligare information: http://www.linuxday.lu/

Målet med Linuxdagarna är att befrämja och stöda öppen källkod- och fri programvarurörelsen. Grundidén hos öppen källkod/fri programvara är att utvecklare runt världen distribuerar, ändrar och testar sin programvara via Internet, vilket får till resultat produkter som ofta överträffar kommersiell programvaras kvalitet.


Debians involvering

Debianprojektet kommer driva en monter i utställningsområdet.

Huvudsamordnare: Axel Beckert