LinuxTag

När: 22-25 juni
Var: Karlsruhe, Tyskland
Ytterligare information: http://www.linuxtag.org/

LinuxTag (Linuxdagen) är den största och viktigaste mässan och konferensen i Europa som avhandlar fri programvara och GNU/Linux. Mottot är Där .com möter .org. LinuxTag kombinerar både ett ”community”-evenemang och en professionell mässa med stora mängder kommersiella företag och ett högkvalitativt gratis konferensprogram.


Debians involvering

Debian kommer närvara med en monter. Den kommer att vara placerad i mitten av det reguljära utställningsområdet tillsammans med företagsmontrar. Sent omsider är detta ytterligare en möjlighet att koppla namn och e-postadresser till ansikten och personligheter. Debianprojektet kommer visa upp sin distribution på olika maskinvaruplattformar, men huvuddelen av icke-i386-arkitekturerna kommer demonstreras i montern Linux Portierungen. Många utvecklare kommer närvara i båda montrarna.

En tvpdagskonferens, kallad Debiandagen, kommer att hållas på torsdagen och fredagen, med inriktning mot utvecklare och intresserade användare.

Huvudsamordnare: Jörg Jaspert

Relaterade länkar