Debconf-ES II 2005

När: 16-18 december
Var: Guadalajara, Spanien
Ytterligare information: https://www.debian.org.es/debconf-es2/

Organisationen Debian-Spain kommer organisera den andra konferensen med Debianutvecklare i Spanien, vilken äger rum i Guadalajara. Konferensens mål är att samla Debian GNU/Linux-distributionens användare, utvecklarmedlemmar i Debianprojektet och därav härledda projekt, och låta dem samarbeta med att utveckla program som ingår i distributionen, rätta fel, systemintegrering och översätta program.


Debians involvering

Debianprojektet representeras av de Debianutvecklare som deltar på konferensen, varav de flesta redan är medlemmar i organisationen Debian-Spain. Debianutvecklare som deltar på konferensen kommer organisera föredrag på olika ämnen samt leda arbetsgrupper som kommer arbeta under konferensdagarna på flera områden där Debian kan förbättras.

Huvudsamordnare: Javier Fernandez-Sanguino