Free Software Bazaar (SANE)

När: 17 maj
Var: Delft, Nederländerna
Ytterligare information: http://www.sane.nl/sane2006/

System Administration and Network Engineering Conference SANE är en veckolång europeisk Unix- och nätverkskonferens som hålls varannat år.

Fri programvarubasaren är en del av 2006 års SANE-konferens, vilken bildar en brygga mellan seminarierna och konferensen. Den kan besökas gratis, även om du inte i övrigt deltar på SANE.

Fri programvarubasaren har ett stort fokus, nämligen frihet inte bara begränsat till programvaruutveckling, utan även yttringsfrihet och organisationsfrihet, användning av fri programvara och personlig integritet.


Debians involvering

Debianprojektet kommer närvara med en monter.

Huvudsamordnare: Anne Bezemer

Relaterade länkar