Come 2 Linux

När: 9-10 september
Var: Essen, Tyskland
Ytterligare information: http://www.come2linux.org/

Come2Linux alias Linuxdagarna i Essen är en mässa och konferens i Ruhrområdet som riktar sig mot slutanvändare och nya användare av fri programvara.


Debians involvering

Debianprojektet kommer driva en monter där distributionen demonstreras och hålla två föredrag där flera delar av Debian förklaras för allmänheten.

Huvudsamordnare: Joey Schulze

Relaterade länkar