Wizards of OS

När: 14-16 september
Var: Berlin, Tyskland
Ytterligare information: http://wizards-of-os.org/

Wizards of OS är en konferens vars mål är att diskutera aktuella ämnen inom fri programvara, operativsystem, upphovsätt och The Knowledge Order of Digital Media.


Debians involvering

Debianprojektet kommer hålla en monter på utställningsområdet.

Huvudsamordnare: Alexander Schmehl