Practical Linux

När: 21 oktober
Var: Gießen, Tyskland
Ytterligare information: http://www.practical-linux.de/

Practical Linux är en regional mässa och konferens vars mål är att tillhandahålla slutanvändare med fri programvara. Den organiseras av en lokal användargrupp.


Debians involvering

Debianprojektet kommer driva en monter tillsammans med sitt underprojekt Skolelinux / Debian-Edu på utställningsområdet. Dessutom kommer det hållas ett föredrag som introducerar Debian.

Huvudsamordnare: Joey Schulze