Free and Open Source Developers' European Meeting

När: 24-25 februari
Var: Bryssel, Belgien
Ytterligare information: http://www.fosdem.org/

FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) är ett fritt och icke-kommersiellt evenemang för och organiserat av miljön. Dess mål är att ge författare och miljöer inom fri och öppen programvara en plats att mötas:


Debians involvering

Debianprojektet kommer ha ett utvecklarrum där föredrag kan hållas under hela veckoslutet. Dessutom kommer det finnas en monter.

Huvudsamordnare: Wouter Verhelst

Relaterade länkar